Links

👩‍🏫 Kitapçığın Planı

Kitapçıktaki sorular kolaydan zora doğru sıralanmıştır. Asıl amacımız her soruda açtığımız kısımlarla Algoritma Kurma Becerisini Geliştirmek olduğunu belirtmiştik. Bu listede de kavram açısından soruları neye göre sıraladığımızı göstermekteyiz.
#
Soru
Hedef Kavram
0
🎰 Adı ve Hesaplanan Yaşı Yazdırmak
Giriş - işleme - çıkış prensibiyle problemi doğru ele alma
1
➗ İki Sayının Tam Bölünüp Bölünmemesini Tespit Etmek
İlk if kontrolü
2
🔢 Sayıları Yan Yana Yazdırmak
İlk for döngüsü
3
🚦 Verilen Koşula Göre Sayıların Sayısını Bulmak
Döngüleri ve koşulları bir arada kullanmak
4
🔎 En Büyük Sayıyı Bulmak
Döngüye girmeden atamalar yaplması gerekebildiğini göstermek
5
👨‍👩‍👦 Nüfus Sayımı İstatistikleri
İlk while döngüsü
6
📊 İstatistik
İlk else durumu, iki if gerekli olmadığını göstermek
7
📈 İstatistik 2
for döngüleri ve koşullar üzerinde alıştırma
8
🎶 Bir Sayının Rakamlarını Bulmak
for döngüleri ile matematiksel işlemler üzerinde alıştırma
9
❗ Bir Sayının Faktöriyelini Hesaplamak
Döngüye girmeden yapılan atamaların sonuca olan etkisini göstermek
A
🖇 Bir Seri Değerini Hesaplamak
İlk fonksiyon, fonksiyonun ne zaman gerekli olduğunu göstermek
B
😎 Asal Sayılar
Bazı problemlerde işlem karmaşıklığının düşürülebilir olduğunu göstermek
C
🔲 Tam Kare Sayılar
for döngüleri ve koşullar üzerinde alıştırma
D
🔟0️⃣ Yüzler Basamağı Üzerinde İşlemler Yapmak
Fonksiyonlar, for döngüleri ve koşullar üzerinde alıştırma
E
🔟 ➡ 2️⃣ Onluk Tabanından İkilik Tabana Çevirme
while döngüleri ile matematiksel işlemler üzerinde alıştırma
F
🔢 Tam ve Ondalık Hane Sayısı
while döngüleri ve koşullar üzerinde alıştırma
G
🧲 En Yakın Sayıyı Bulmak
for döngüleri ve koşullar üzerinde alıştırma
H
✂ Kesir Sadeleştirme
while döngüleri ve koşullar üzerinde alıştırma
I
🔮 Şans Oyunu
İlk dizi kullanımı
J
🕶 Şifreleme Mantığı
string ve char işlemlerini göstermek ve ASCII tablosunun mantığını anlatmak
K
🍏🍎 Simetrik Diziler
Diziler, for döngüleri ve koşullar üzerinde alıştırma
L
➕ İki Matrisin Toplamı
ilk iç içe for döngüsü
M
✖ İki Matrisin Çarpımı
Formüllere uydurarak döngülerin daha da karışabileceğini göstermek
N
🔥 Kare Matrislerin Üzerinde İşlemler
switch, for ve do while, koşullar ve fonskiyonlar konularını bir arada kullanmak