👩‍🏫 Kitapçığın Planı

Kitapçıktaki sorular kolaydan zora doğru sıralanmıştır. Asıl amacımız her soruda açtığımız kısımlarla Algoritma Kurma Becerisini Geliştirmek olduğunu belirtmiştik. Bu listede de kavram açısından soruları neye göre sıraladığımızı göstermekteyiz.

#

Soru

Hedef Kavram

0

🎰 Adı ve Hesaplanan Yaşı Yazdırmak

Giriş - işleme - çıkış prensibiyle problemi doğru ele alma

1

➗ İki Sayının Tam Bölünüp Bölünmemesini Tespit Etmek

İlk if kontrolü

2

🔢 Sayıları Yan Yana Yazdırmak

İlk for döngüsü

3

🚦 Verilen Koşula Göre Sayıların Sayısını Bulmak

Döngüleri ve koşulları bir arada kullanmak

4

🔎 En Büyük Sayıyı Bulmak

Döngüye girmeden atamalar yaplması gerekebildiğini göstermek

5

👨‍👩‍👦 Nüfus Sayımı İstatistikleri

İlk while döngüsü

6

📊 İstatistik

İlk else durumu, iki if gerekli olmadığını göstermek

7

📈 İstatistik 2

for döngüleri ve koşullar üzerinde alıştırma

8

🎶 Bir Sayının Rakamlarını Bulmak

for döngüleri ile matematiksel işlemler üzerinde alıştırma

9

❗ Bir Sayının Faktöriyelini Hesaplamak

Döngüye girmeden yapılan atamaların sonuca olan etkisini göstermek

A

🖇 Bir Seri Değerini Hesaplamak

İlk fonksiyon, fonksiyonun ne zaman gerekli olduğunu göstermek

B

😎 Asal Sayılar

Bazı problemlerde işlem karmaşıklığının düşürülebilir olduğunu göstermek

C

🔲 Tam Kare Sayılar

for döngüleri ve koşullar üzerinde alıştırma

D

🔟0️⃣ Yüzler Basamağı Üzerinde İşlemler Yapmak

Fonksiyonlar, for döngüleri ve koşullar üzerinde alıştırma

E

🔟 ➡ 2️⃣ Onluk Tabanından İkilik Tabana Çevirme

while döngüleri ile matematiksel işlemler üzerinde alıştırma

F

🔢 Tam ve Ondalık Hane Sayısı

while döngüleri ve koşullar üzerinde alıştırma

G

🧲 En Yakın Sayıyı Bulmak

for döngüleri ve koşullar üzerinde alıştırma

H

✂ Kesir Sadeleştirme

while döngüleri ve koşullar üzerinde alıştırma

I

🔮 Şans Oyunu

İlk dizi kullanımı

J

🕶 Şifreleme Mantığı

string ve char işlemlerini göstermek ve ASCII tablosunun mantığını anlatmak

K

🍏🍎 Simetrik Diziler

Diziler, for döngüleri ve koşullar üzerinde alıştırma

L

➕ İki Matrisin Toplamı

ilk iç içe for döngüsü

M

✖ İki Matrisin Çarpımı

Formüllere uydurarak döngülerin daha da karışabileceğini göstermek

N

🔥 Kare Matrislerin Üzerinde İşlemler

switch, for ve do while, koşullar ve fonskiyonlar konularını bir arada kullanmak

Last updated