🔟➡ 2️⃣ Onluk Tabanından İkilik Tabana Çevirme

❓ Soru

10’luk sayı sistemindeki bir sayıyı 2’lik sayı sistemine çeviren algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. Sayı girmek.

 2. Çevirme işlemini yapmak.

 3. Sonucu ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • 10’luk sayı sisteminden 2’lik sayı sistemine bir sayı dönüştürmek için basamak değerlerini tek tek hesaplarız. Her basamak değerini hesaplamak için döngümüzde iki adım var:

  • Sayı%2yi hesaplayıp 10(i) ile çarparız; i 0’dan başlayıp basamağa göre artar.

  • Sayıyı 2’ye böleriz.

 • Çevrilen sayıyı bulmak için her basamak değerinin hesaplandığında önceki hesaplanana ekleriz.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. Sayının girilmesi.

 3. sayi>0 iken:

  • Çevirme işleminin yapılması.

 4. Çevrilen sayının ekrana yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
#include <math.h> 

using namespace std;
int main()
{
 int sayi, s = 0, i = 0, basamak; // Değişkenlerin tanımlanması
 cin >> sayi; // Sayının girilmesi 
 while (sayi > 0){
  // Çevirme işleminin yapılması  
  basamak = (int)((sayi % 2) * pow(10, i));
  i++;
  sayi = sayi / 2;
  s = s + basamak;
 }
 cout << s; // Çevrilen sayının ekrana yazdırılması
 }

🐍 Python Kodu

from math import pow
# Değişkenlerin tanımlanması
s = 0
i = 0
basamak = 0

# Sayının girilmesi
sayi = int(input())

while (sayi > 0):
  # Çevirme işleminin yapılması
  basamak = int((sayi % 2) * pow(10, i))
  i += 1
  sayi = sayi // 2
  s = s + basamak

# Çevrilen sayının ekrana yazdırılması
print(s)

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class TabanCevirme {
 public static void main(String arg[]) {
 Scanner input = new Scanner(System.in);
 int sayi, s = 0, i = 0, basamak; // Değişkenlerin tanımlanması
 sayi = input.nextInt(); // Sayının girilmesi 
 while (sayi > 0){
  // Çevirme işleminin yapılması  
  basamak = (int)((sayi % 2) * Math.pow(10, i));
  i++;
  sayi = sayi / 2;
  s = s + basamak;
 }
 // Çevrilen sayının ekrana yazdırılması
 System.out.println(s); 
 input.close();
 }
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace TabanCevirme{
  class Program{
    static void Main(string[] args){
      int x, s = 0, i = 1; // Değişkenlerin tanımlanması
      x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // Sayının girilmesi 
      while (x > 0){
        // Çevirme işleminin yapılması  
        s = s + ((x % 2) * i);
        x = x / 2;
        i = i * 10;
      }
      // Çevrilen sayının ekrana yazdırılması
      Console.WriteLine(s);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

67
1000011

💡 Notlar

 1. Sayının kuvvetini almak için Math.pow(taban, kuvvet) hazır fonksiyonunu kullandık.

Last updated