🔮Şans Oyunu

❓ Soru

Şans oyunundaki sayılar iki farklı kutudan rastgele seçilmektedir. 49 adet beyaz top bulunan kutudan 5 farklı top, 42 adet kırmızı top bulunan kutudan bir top seçilmektedir. Math.random() komutunu kullanarak rastgele seçimle şans toplarını belirleyin.

Not: İlk kutudaki sayılar tekrar edemez, 5 beyaz top 1-49 arasında farklı değerlere sahip olacaktır. Kırmızı top ise 30-72 arasında bir değer alacaktır.

⛓ Program Kısımları

 1. Farklı rastgele sayılar üretmek.

 2. Sayıları ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • İki sayı arasında rastgele tam sayı üretmek için aşağıdaki komut kullanılır:

  rastgele = (int)(Math.random()*(Max-Min=1)+Min); (Max ve Min değerleri dahil)
 • Üretilen sayıların tekrarlanmasını engellemek için:

  1. N+1’lik boolean tipinden A dizisi oluşturulur.

  2. Sayı üretildikten sonra A[sayı] == false sayı ilk defa üretiliyor anlamına gelir. Bu sayının kullanıldığını belirtmek için A[sayı] = true yapılır. A[sayı] == false değilse sayı önceden üretilmiş anlamına gelir o yüzden tekrar rastgele komutu verilir.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. 5 kere dönen döngünün oluşturulması

  • b=0

  • b=0 olduğu sürece:

  • beyaz üretilip yazdırılır.

 3. kirmizinın üretilip yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;
int main() {
  // Değişkenlerin tanımlanması
  bool beyaz_top[50];
  int beyaz, kirmizi, i, b;
  cout << "Beyaz Toplar: ";
  srand(time(NULL));
  // 5 kere dönen döngünün oluşturulması
  for (i = 0; i < 5; i++) {
    b = 0;
    while (b == 0) {
      // `beyaz` üretilip yazdırılır
      beyaz = rand() % (49) + 1;
      if (beyaz_top[beyaz] == false) {
        cout << beyaz << "\t";
        b = 1;
        beyaz_top[beyaz] = true;
      }
    }
  }
  // `kirmizi`nın üretilip yazdırılması
  kirmizi = rand() % (43) + 30;
  cout << "\nKirmizi Top: " << kirmizi;
  return 0;
}

🐍 Python Kodu

import random
beyaz_top = [False] * 50
print("Beyaz Toplar: ")
for i in range(0, 5):
  b = 0
  while b == 0: 
    beyaz = random.randint(1, 50)
    if beyaz_top[beyaz] == False:
      print(beyaz)
      b = 1
      beyaz_top[beyaz] = True;

kirmizi = random.randint(30, 73)
print("Kirmizi Top: ", kirmizi)

☕ Java Kodu

public class SansOyunu {
 public static void main(String arg[]) {
 boolean beyaz_top[] = new boolean[50];
 int beyaz, kirmizi, i, b;
 System.out.print("Beyaz Toplar: ");
 for (i = 0; i < 5; i++) {
  b = 0;
  while (b == 0) {
  beyaz = (int)(Math.random() * 48 + 1);
  if (beyaz_top[beyaz] == false) {
   System.out.print(beyaz + "\t");
   b = 1;
   beyaz_top[beyaz] = true;
  }
  }
 }
 kirmizi = (int)(Math.random() * 42 + 30);
 System.out.print("\nKirmizi Top: " + kirmizi);
 }
}

🎉 Ekran Çıktısı

Beyaz Toplar: 37 19 16 3 20
Kirmizi Top: 54

💡 Notlar

 1. Hafızada fazla yer kaplamamak için kontrol dizisini boolean tipinden tanımladık.

Last updated