Links
🔮

Şans Oyunu

❓ Soru

Şans oyunundaki sayılar iki farklı kutudan rastgele seçilmektedir. 49 adet beyaz top bulunan kutudan 5 farklı top, 42 adet kırmızı top bulunan kutudan bir top seçilmektedir. Math.random() komutunu kullanarak rastgele seçimle şans toplarını belirleyin.
Not: İlk kutudaki sayılar tekrar edemez, 5 beyaz top 1-49 arasında farklı değerlere sahip olacaktır. Kırmızı top ise 30-72 arasında bir değer alacaktır.

⛓ Program Kısımları

 1. 1.
  Farklı rastgele sayılar üretmek.
 2. 2.
  Sayıları ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • İki sayı arasında rastgele tam sayı üretmek için aşağıdaki komut kullanılır:
  rastgele = (int)(Math.random()*(Max-Min=1)+Min); (Max ve Min değerleri dahil)
 • Üretilen sayıların tekrarlanmasını engellemek için:
  1. 1.
   N+1’lik boolean tipinden A dizisi oluşturulur.
  2. 2.
   Sayı üretildikten sonra A[sayı] == false sayı ilk defa üretiliyor anlamına gelir. Bu sayının kullanıldığını belirtmek için A[sayı] = true yapılır. A[sayı] == false değilse sayı önceden üretilmiş anlamına gelir o yüzden tekrar rastgele komutu verilir.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. 1.
  Değişkenlerin tanımlanması.
 2. 2.
  5 kere dönen döngünün oluşturulması
  • b=0
  • b=0 olduğu sürece:
  • beyaz üretilip yazdırılır.
 3. 3.
  kirmizinın üretilip yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;
int main() {
// Değişkenlerin tanımlanması
bool beyaz_top[50];
int beyaz, kirmizi, i, b;
cout << "Beyaz Toplar: ";
srand(time(NULL));
// 5 kere dönen döngünün oluşturulması
for (i = 0; i < 5; i++) {
b = 0;
while (b == 0) {
// `beyaz` üretilip yazdırılır
beyaz = rand() % (49) + 1;
if (beyaz_top[beyaz] == false) {
cout << beyaz << "\t";
b = 1;
beyaz_top[beyaz] = true;
}
}
}
// `kirmizi`nın üretilip yazdırılması
kirmizi = rand() % (43) + 30;
cout << "\nKirmizi Top: " << kirmizi;
return 0;
}

🐍 Python Kodu

import random
beyaz_top = [False] * 50
print("Beyaz Toplar: ")
for i in range(0, 5):
b = 0
while b == 0:
beyaz = random.randint(1, 50)
if beyaz_top[beyaz] == False:
print(beyaz)
b = 1
beyaz_top[beyaz] = True;
kirmizi = random.randint(30, 73)
print("Kirmizi Top: ", kirmizi)

☕ Java Kodu

public class SansOyunu {
public static void main(String arg[]) {
boolean beyaz_top[] = new boolean[50];
int beyaz, kirmizi, i, b;
System.out.print("Beyaz Toplar: ");
for (i = 0; i < 5; i++) {
b = 0;
while (b == 0) {
beyaz = (int)(Math.random() * 48 + 1);
if (beyaz_top[beyaz] == false) {
System.out.print(beyaz + "\t");
b = 1;
beyaz_top[beyaz] = true;
}
}
}
kirmizi = (int)(Math.random() * 42 + 30);
System.out.print("\nKirmizi Top: " + kirmizi);
}
}

🎉 Ekran Çıktısı

Beyaz Toplar: 37 19 16 3 20
Kirmizi Top: 54

💡 Notlar

 1. 1.
  Hafızada fazla yer kaplamamak için kontrol dizisini boolean tipinden tanımladık.