Links

İki Sayının Tam Bölünüp Bölünmemesini Tespit Etmek

❓ Soru

Verilen iki sayının birbirine tam olarak bölünüp bölünemeyeceğini bulan algoritmayı yazınız. (Büyük sayı küçük sayıya bölünecek, sayıların girişteki sıraları farklı olabilir.)

⛓ Program Kısımları

 1. 1.
  a ve b değerlerini girmek.
 2. 2.
  a ile byi karşılaştırmak (Gerekirse değiştirmek).
 3. 3.
  Birbirine bölünüp bölünmediğini öğrenmek.
 4. 4.
  3.adıma göre sonuç yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • a mod b = 0 ise, a ve b tam bölündüğü bellidir.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. 1.
  a, b, c tanımlanması.
 2. 2.
  a ve bnin değerlerinin girilmesi.
 3. 3.
  Büyük sayının tespit edilmesi.
  i. anın değerinin cde saklanması.
  ii. bnin değeri aya atanması.
  iii. cde Saklanan değerinin bye aktarılması.
 4. 4.
  Modun kontrol edilmesi:
  i. 0 ise Tam Bolunebilir yazdırılması.
  ii. 0 değilse Tam Bolunemez yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a, b, c; // “a”, “b”, “c” tanımlanması
// “a” ve “b”nin değerlerinin girilmesi
cout<< "a= ";
cin >> a;
cout << "b= ";
cin >> b;
if (a < b)
{
c = a; // “a”nın değerinin “c”de saklanması
a = b; // “b”nin değeri “a”ya atanması
b = c; // “c”de Saklanan değerinin “b”ye aktarılması
}
if (a % b == 0)
cout<<"Tam Bolunebilir"; // 0 ise “Tam Bolunebilir” yazdırılması
else
cout<<"Tam Bolunemez"; // 0 değilse “Tam Bolunemez” yazdırılması
return 0;
}

🐍 Python Kodu

#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-
# “a”, “b”, “c” tanımlanması (python dilinde c'nin önceden tanımlanmasına gerek yoktur)
a = input("a=")
b = input("b=")
# Büyük sayının a'ya alınması
if a < b:
c = a # “a”nın değerinin “c”de saklanması (python dilinde c'nin önceden tanımlanmasına gerek yoktur)
a = b # “b”nin değeri “a”ya atanması
b = c # “c”de Saklanan değerinin “b”ye aktarılması
if (a % b) == 0:
print("Tam bölünebilir")
else:
print("Tam bölünemez")

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class IkiSayininBolunmesi {
public static void main(String arg[]) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int a, b, c; // “a”, “b”, “c” tanımlanması
// “a” ve “b”nin değerlerinin girilmesi
System.out.print("a=");
a = input.nextInt();
System.out.print("b=");
b = input.nextInt();
// Büyük sayının a'ya alınması
if (a < b)
{
c = a; // “a”nın değerinin “c”de saklanması
a = b; // “b”nin değeri “a”ya atanması
b = c; // “c”de Saklanan değerinin “b”ye aktarılması
}
if (a % b == 0) // 0 ise “Tam Bolunebilir” yazdırılması
System.out.println("Tam Bolunebilir");
else // 0 değilse “Tam Bolunemez” yazdırılması
System.out.println("Tam Bolunemez");
}
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace IkiSayininBolunmesi{
class Program{
static void Main(string[] args){
int a, b, c; // “a”, “b”, “c” tanımlanması
// “a” ve “b”nin değerlerinin girilmesi
Console.Write("a=");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("b=");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
// Büyük sayının a'ya alınması
if (a < b){
c = a; // “a”nın değerinin “c”de saklanması
a = b; // “b”nin değeri “a”ya atanması
b = c; // “c”de Saklanan değerinin “b”ye aktarılması
}
// Sonucun yazdırılması
if (a % b == 0)
Console.WriteLine("bolunebilir");
else Console.WriteLine("bolunmez");
Console.ReadLine();
}
}
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

a=5 b=3 Tam Bolunemez
a=2 b=6 Tam Bolunebilir

💡 Notlar

 1. 1.
  anın değerinin kaybolmaması için geçici değişkende c değiştirme işleminin sırasında saklandı.