İki Sayının Tam Bölünüp Bölünmemesini Tespit Etmek

❓ Soru

Verilen iki sayının birbirine tam olarak bölünüp bölünemeyeceğini bulan algoritmayı yazınız. (Büyük sayı küçük sayıya bölünecek, sayıların girişteki sıraları farklı olabilir.)

⛓ Program Kısımları

 1. a ve b değerlerini girmek.

 2. a ile byi karşılaştırmak (Gerekirse değiştirmek).

 3. Birbirine bölünüp bölünmediğini öğrenmek.

 4. 3.adıma göre sonuç yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • a mod b = 0 ise, a ve b tam bölündüğü bellidir.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. a, b, c tanımlanması.

 2. a ve bnin değerlerinin girilmesi.

 3. Büyük sayının tespit edilmesi.

  i. anın değerinin cde saklanması.

  ii. bnin değeri aya atanması.

  iii. cde Saklanan değerinin bye aktarılması.

 4. Modun kontrol edilmesi:

  i. 0 ise Tam Bolunebilir yazdırılması.

  ii. 0 değilse Tam Bolunemez yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int a, b, c; // “a”, “b”, “c” tanımlanması
  // “a” ve “b”nin değerlerinin girilmesi
  cout<< "a= ";
  cin >> a;
  cout << "b= ";
  cin >> b;
  if (a < b) 
  {
    c = a; // “a”nın değerinin “c”de saklanması 
    a = b; // “b”nin değeri “a”ya atanması
    b = c; // “c”de Saklanan değerinin “b”ye aktarılması
  }
  if (a % b == 0) 
    cout<<"Tam Bolunebilir"; // 0 ise “Tam Bolunebilir” yazdırılması
  else 
    cout<<"Tam Bolunemez"; // 0 değilse “Tam Bolunemez” yazdırılması
  return 0;
}

🐍 Python Kodu

#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-

# “a”, “b”, “c” tanımlanması (python dilinde c'nin önceden tanımlanmasına gerek yoktur)
a = input("a=")
b = input("b=")

# Büyük sayının a'ya alınması
if a < b:
  c = a # “a”nın değerinin “c”de saklanması (python dilinde c'nin önceden tanımlanmasına gerek yoktur)
  a = b # “b”nin değeri “a”ya atanması
  b = c # “c”de Saklanan değerinin “b”ye aktarılması
if (a % b) == 0:
  print("Tam bölünebilir")
else:
  print("Tam bölünemez")

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class IkiSayininBolunmesi {
 public static void main(String arg[]) {
 Scanner input = new Scanner(System.in);
 int a, b, c; // “a”, “b”, “c” tanımlanması
 // “a” ve “b”nin değerlerinin girilmesi
 System.out.print("a=");
 a = input.nextInt(); 
 System.out.print("b=");
 b = input.nextInt(); 
 // Büyük sayının a'ya alınması
 if (a < b) 
 {
  c = a; // “a”nın değerinin “c”de saklanması
  a = b; // “b”nin değeri “a”ya atanması
  b = c; // “c”de Saklanan değerinin “b”ye aktarılması
 }
 if (a % b == 0) // 0 ise “Tam Bolunebilir” yazdırılması
  System.out.println("Tam Bolunebilir");
 else // 0 değilse “Tam Bolunemez” yazdırılması
  System.out.println("Tam Bolunemez");
 }
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace IkiSayininBolunmesi{
  class Program{
    static void Main(string[] args){
      int a, b, c; // “a”, “b”, “c” tanımlanması
      // “a” ve “b”nin değerlerinin girilmesi
      Console.Write("a=");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("b=");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      // Büyük sayının a'ya alınması
      if (a < b){
        c = a; // “a”nın değerinin “c”de saklanması
        a = b; // “b”nin değeri “a”ya atanması
        b = c; // “c”de Saklanan değerinin “b”ye aktarılması
      }
      // Sonucun yazdırılması
      if (a % b == 0)
        Console.WriteLine("bolunebilir");
        else Console.WriteLine("bolunmez");
        Console.ReadLine();
    }
  }
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

a=5  b=3  Tam Bolunemez
a=2  b=6  Tam Bolunebilir

💡 Notlar

 1. anın değerinin kaybolmaması için geçici değişkende c değiştirme işleminin sırasında saklandı.

Last updated