Links
🎰

Adı ve Hesaplanan Yaşı Yazdırmak

❓ Soru

Girilen isim ve doğum yılı bilgilerini alarak, isim ve yaş olarak ekrana görüntüleyen algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. 1.
  İsim ve doğum yılını okutmak.
 2. 2.
  Yaşı hesaplamak.
 3. 3.
  İsim ve yaşı ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Yaşı hesaplamak için (2017 – doğum yılı) formülünü kullanırız.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. 1.
  isimin string olarak tanımlanması.
 2. 2.
  yil, yas, buyilın tanımlanması.
 3. 3.
  isim ve yilın girilmesi.
 4. 4.
  yasın değerinin hesaplanması.
 5. 5.
  isim ve yasın ekrana yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
string isim; // “isim”in string olarak tanımlanması
int yil, yas, buyil = 2019; // “yil”, “yas”, “buyil”ın tanımlanması
// “isim” ve “yil”ın girilmesi
cout << "Isminizi giriniz: ";
cin >> isim;
cout << "Dogum yilinizi giriniz: ";
cin >> yil;
yas = buyil - yil; // “yas”ın değerinin hesaplanması
cout << "Isminiz: " << isim << "Yasiniz: " << yas ; // “isim” ve “yas”ın ekrana yazdırılması
return 0;
}

🐍 Python Kodu

"""
Pythonda değişken tanımlarken DataType(int,String,double...)'ını
belirtmenenize gerek yoktur.
"""
buyil = 2019 # Bu yılın tarihi icin "buyil" in tanımlanması
# “isim” ve “yil”ın girilmesi
isim = input("Isminizi giriniz: ")
yil = int(input("Dogum yilinizi giriniz: "))
yas = buyil - yil # “yas”ın değerinin hesaplanması
print("isminiz: ", isim, "Yasiniz: ", yas) # “isim” ve “yas”ın ekrana yazdırılması

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class AdVeYasYazdirmak {
public static void main(String arg[]) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
String isim; // “isim”in string olarak tanımlanması
int yil, yas, buyil = 2019; // “yil”, “yas”, “buyil”ın tanımlanması
// “isim” ve “yil”ın girilmesi
System.out.print("Isminizi giriniz: ");
isim = input.nextLine();
System.out.print("Dogum yilinizi giriniz: ");
yil = input.nextInt();
yas = buyil - yil; // “yas”ın değerinin hesaplanması
// “isim” ve “yas”ın ekrana yazdırılması
System.out.println("Isminiz: " + isim);
System.out.println("Yasiniz: " + yas);
input.close();
}
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace AdVeYasYazdirmak
{
class Program{
static void Main(string[] args){
String isim; // “isim”in string olarak tanımlanması
int yil, yas, buyil = 2019; // “yil”, “yas”, “buyil”ın tanımlanması
// “isim” ve “yil”ın girilmesi
Console.WriteLine("Isminizi giriniz: ");
isim = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Dogum yilinizi giriniz: ");
yil = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
yas = buyil - yil; // “yas”ın değerinin hesaplanması
// “isim” ve “yas”ın ekrana yazdırılması
Console.WriteLine("Isminiz: " + isim);
Console.WriteLine("Yasiniz: " + yas);
Console.ReadLine();
}
}
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

Isminizi giriniz: Muhammed
Dogum yilinizi giriniz: 1996
Isminiz: Muhammed
Yasiniz: 23

💡 Notlar

 1. 1.
  İsim metin olduğu için, isim string olarak tanımlandı.