🎰 Adı ve Hesaplanan Yaşı Yazdırmak

❓ Soru

Girilen isim ve doğum yılı bilgilerini alarak, isim ve yaş olarak ekrana görüntüleyen algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

  1. İsim ve doğum yılını okutmak.

  2. Yaşı hesaplamak.

  3. İsim ve yaşı ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

  • Yaşı hesaplamak için (2017 – doğum yılı) formülünü kullanırız.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

  1. isimin string olarak tanımlanması.

  2. yil, yas, buyilın tanımlanması.

  3. isim ve yilın girilmesi.

  4. yasın değerinin hesaplanması.

  5. isim ve yasın ekrana yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
string isim; // “isim”in string olarak tanımlanması
int yil, yas, buyil = 2019; // “yil”, “yas”, “buyil”ın tanımlanması
// “isim” ve “yil”ın girilmesi
cout << "Isminizi giriniz: ";
cin >> isim;
cout << "Dogum yilinizi giriniz: ";
cin >> yil;
yas = buyil - yil; // “yas”ın değerinin hesaplanması
cout << "Isminiz: " << isim << "Yasiniz: " << yas ; // “isim” ve “yas”ın ekrana yazdırılması
return 0;
}

🐍 Python Kodu

"""
Pythonda değişken tanımlarken DataType(int,String,double...)'ını
belirtmenenize gerek yoktur.
"""
buyil = 2019 # Bu yılın tarihi icin "buyil" in tanımlanması
# “isim” ve “yil”ın girilmesi
isim = input("Isminizi giriniz: ")
yil = int(input("Dogum yilinizi giriniz: "))
yas = buyil - yil # “yas”ın değerinin hesaplanması
print("isminiz: ", isim, "Yasiniz: ", yas) # “isim” ve “yas”ın ekrana yazdırılması

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class AdVeYasYazdirmak {
public static void main(String arg[]) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
String isim; // “isim”in string olarak tanımlanması
int yil, yas, buyil = 2019; // “yil”, “yas”, “buyil”ın tanımlanması
// “isim” ve “yil”ın girilmesi
System.out.print("Isminizi giriniz: ");
isim = input.nextLine();
System.out.print("Dogum yilinizi giriniz: ");
yil = input.nextInt();
yas = buyil - yil; // “yas”ın değerinin hesaplanması
// “isim” ve “yas”ın ekrana yazdırılması
System.out.println("Isminiz: " + isim);
System.out.println("Yasiniz: " + yas);
input.close();
}
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace AdVeYasYazdirmak
{
class Program{
static void Main(string[] args){
String isim; // “isim”in string olarak tanımlanması
int yil, yas, buyil = 2019; // “yil”, “yas”, “buyil”ın tanımlanması
// “isim” ve “yil”ın girilmesi
Console.WriteLine("Isminizi giriniz: ");
isim = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Dogum yilinizi giriniz: ");
yil = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
yas = buyil - yil; // “yas”ın değerinin hesaplanması
// “isim” ve “yas”ın ekrana yazdırılması
Console.WriteLine("Isminiz: " + isim);
Console.WriteLine("Yasiniz: " + yas);
Console.ReadLine();
}
}
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

Isminizi giriniz: Muhammed
Dogum yilinizi giriniz: 1996
Isminiz: Muhammed
Yasiniz: 23

💡 Notlar

  1. İsim metin olduğu için, isim string olarak tanımlandı.