🕶️Şifreleme Mantığı

❓ Soru

Girilen bir metin üzerinde aşağıdaki işlemleri yapan programı yazınız: 1. Metindeki harf sayısı ve rakam sayısını bulma. 2. Küçük harfleri büyük harflere ve rakamları (yeni_rakam = 9 - rakam)e göre çevirme. 3. Metnin son halini tersten yazdırma.

⛓ Program Kısımları

 1. Metni girmek.

 2. Metin üzerinde işlemleri yapmak.

 3. Sonuçları yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Büyük harfi küçük harfe çevirmek için küçük_ch = ch – 'A' + 'a' eşitliği kullanılır

  • ASCII sayısal örnek:

     'h' = 'H' – 'A' + 'a'
     104 = 72 – 65 + 97
 • Küçük harfi büyük harfe çevirmek için büyük_ch = ch – 'a' + 'A' eşitliği kullanılır.

  • ASCII sayısal örnek:

     'H' = 'h' – 'a' + 'A'
     72 = 104 – 97 + 65
 • Bir dizinin tersten yazdırılması için, forun sayacı dizinin uzunluğu-1den başlar 0’a eşit olana kadar sürer.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. Metnin girilmesi.

 3. Harfler dizisinin oluşturulması.

 4. Metnin string den char dizisine çevrilmesi.

 5. Metnin uzunluğu kadar dönen döngünün oluşturulması.

  • Karakterlerin kontrol edilmesi.

 6. Sonuçların yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  // Değişkenlerin tanımlanması
  int i, harf_sayi = 0, rakam_sayi = 0;
  string metin;
  getline(cin, metin); // Metnin girilmesi
  cout << metin;
  // Metnin uzunluğu kadar dönen döngünün oluşturulması
  for (i = 0; i < metin.length(); i++) {
    // Karakterlerin kontrol edilmesi.  
    if (metin[i] >= 'a' && metin[i] <= 'z') {
      metin[i] = (char)(metin[i] - 'a' + 'A');
      harf_sayi++;
    } else
    if (metin[i] >= 'A' && metin[i] <= 'Z')
      harf_sayi++;
    else if (metin[i] >= '0' && metin[i] <= '9') {
      metin[i] = (char)('9' - metin[i] + '0');
      rakam_sayi++;
    }
  }
  // Sonuçların yazdırılması
  cout << "Harf sayisi= " << harf_sayi << endl;
  cout << "Rakam sayisi= " << rakam_sayi << endl;
  for (i = metin.length() - 1; i >= 0; i--)
    cout << metin[i];
}

🐍 Python Kodu

harf_sayi = 0; rakam_sayi = 0 # Değişkenlerin tanımlanması
metin = list(str(input())) # Metnin girilmesi
# Metnin uzunluğu kadar dönen döngünün oluşturulması
for karakter in metin:
  # Karakterlerin kontrol edilmesi.  
  if karakter >= 'a' and karakter <= 'z': 
    karakter = chr(ord(karakter) - ord('a') + ord('A'))
    harf_sayi += 1
  elif karakter >= 'A' and karakter <= 'Z':
    harf_sayi += 1
  elif karakter >= '0' and karakter <= '9': 
    karakter = chr(ord('9') - ord(karakter) + ord('0'))
    rakam_sayi += 1

# Sonuçların yazdırılması
print("Harf sayisi= ", harf_sayi) 
print("Rakam sayisi= ", rakam_sayi)
sonuc = ''.join(metin)
print(sonuc[::-1])

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class Sifreleme {
 public static void main(String arg[]) {
  Scanner input = new Scanner(System.in);
  // Değişkenlerin tanımlanması
  int i, harf_sayi = 0, rakam_sayi = 0;
  String metin;
  metin = input.nextLine(); // Metnin girilmesi
  char harfler[] = new char[metin.length()]; // Harfler dizisinin oluşturulması
  harfler = metin.toCharArray(); // Metnin string’den char dizisine çevrilmesi
  // Metnin uzunluğu kadar dönen döngünün oluşturulması
  for (i = 0; i < metin.length(); i++) { 
  // Karakterlerin kontrol edilmesi.  
  if (harfler[i] >= 'a' && harfler[i] <= 'z') {
   harfler[i] = (char)(harfler[i] - 'a' + 'A');
   harf_sayi++;
  } else
  if (harfler[i] >= 'A' && harfler[i] <= 'Z')
   harf_sayi++;
  else if (harfler[i] >= '0' && harfler[i] <= '9') {
   harfler[i] = (char)('9' - harfler[i] + '0');
   rakam_sayi++;
  }
  }
  // Sonuçların yazdırılması
  System.out.println("Harf sayisi= " + harf_sayi); 
  System.out.println("Rakam sayisi= " + rakam_sayi);
  for(i = metin.length()-1; i>=0; i--)
      System.out.print(harfler[i]);
 }
 }

🎉 Ekran Çıktısı

QNa r^% 843$
Harf sayisi= 4
Rakam sayisi= 3
$651 %^R ANQ

💡 Notlar

 1. Dizinin uzunluğunu .legnth() fonksiyonunun yardımıyla elde ettik.

 2. Metnin harflerini tek tek kontrol etmek için metni char dizisine atadık.

 3. char tipi üzerinde yapılan matematiksel işlemlerin sonuçları int tipindedir, bu yüzden sonucu chara dönüştürdük.

Last updated