🍏🍎 Simetrik Diziler

❓ Soru

Boyutu ve elemanları klavyeden girilen bir dizinin simetrik olup olmadığını kontrol eden programı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. Diziyi girmek.

 2. Dizinin simetrik olup olmadığını kontrol etmek.

 3. Sonucu yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Bir dizinin simetrik olması için merkezine göre simetrik elemanlar eşit olmalıdır.

  • Örneğin: A= {1,5,8,5,1}, B= {1,5,5,1} dizileri simetriklerdir.

 • Başlangıç değeri b=1 olan bir değişken tanımlanır dizinin herhangi iki simetrik elemanı eşit değilse değişkenin değeri değişecek.

 • En sonda, değişkenin değeri 1 ise dizi simetriktir, değilse dizi simetrik değildir.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. Boyutun girilmesi.

 3. Dizinin tanımlanması.

 4. boyut kere dönen döngü kullanarak elemanların girilmesi.

 5. Dizinin başından merkezine kadar tarayan döngünün oluşturulması:

  • Simetrik elemanlar eşit değilse:

   • b=0

   • döngü kırılır.

 6. bye göre sonucun yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>

using namespace std;
int main() {
  int boyut, i, b=1, * A; // Değişkenlerin tanımlanması
  // Boyutun girilmesi
  cout << "Boyut=";
  cin >> boyut;
  A = new int[boyut]; // Dizinin tanımlanması  
  // “boyut” kere dönen döngü kullanarak elemanların girilmesi
  for (i = 0; i < boyut; i++) {
    cout << "A[" << i + 1 << "]= ";
    cin >> A[i];
  }
  // Dizinin başından merkezine kadar tarayan döngünün oluşturulması
  for (i = 0; i < boyut / 2; i++) 
    if (A[i] != A[boyut - 1 - i]) { // Simetrik elemanlar eşitlik kontrolu
      b = 0;
      break;
    }
  // “b”ye göre sonucun yazdırılması
  if (b == 1)
    cout << "A dizisi simetriktir";
  else
    cout << "A dizisi simetrik degildir";
}

🐍 Python Kodu

# Değişkenlerin tanımlanması
b = 1
print("Boyut=")
boyut = int(input())# Boyutun girilmesi
A = [] # Dizinin tanımlanması
# “boyut” kere dönen döngü kullanarak elemanların girilmesi
for i in range(boyut):
  print("A[{}]=".format(i + 1))
  A.append(int(input()))
# Dizinin başından merkezine kadar tarayan döngünün oluşturulması
for i in range(boyut // 2):
  # Simetrik elemanlar eşitlik kontrolu 
  if A[i] != A[boyut - 1 - i]:
    b = 0
    break

# “b”ye göre sonucun yazdırılması
if b == 1: 
  print("A dizisi simetriktir")
else:
  print("A dizisi simetrik degildir")

☕ Java Kodu

import java.util.*;
class SimetrikDiziler {
 public static void main(String arg[]) {
 Scanner input = new Scanner(System.in);
 int i, boyut, b = 1; // Değişkenlerin tanımlanması
 System.out.printf("Boyut=");
 boyut = input.nextInt(); // Boyutun girilmesi
 int A[] = new int[boyut]; // Dizinin tanımlanması
 // “boyut” kere dönen döngü kullanarak elemanların girilmesi
 for (i = 0; i < boyut; i++) {
  System.out.printf("A[%d]=", i + 1);
  A[i] = input.nextInt();
 }
 // Dizinin başından merkezine kadar tarayan döngünün oluşturulması
 for (i = 0; i < boyut / 2; i++) 
  if (A[i] != A[boyut - 1 - i]) { // Simetrik elemanlar eşitlik kontrolu
  b = 0;
  break;
 }
 // “b”ye göre sonucun yazdırılması
 if (b == 1) 
  System.out.println("A dizisi simetriktir");
 else
  System.out.println("A dizisi simetrik degildir");
 input.close();
 }
}

🎉 Ekran Çıktısı

Boyut=5
A[1]=1
A[2]=4
A[3]=5
A[4]=4
A[5]=1
A dizisi simetriktir

Boyut=4
A[1]=1
A[2]=2
A[3]=3
A[4]=4
A dizisi simetrik degildir

Last updated