🍏🍎 Simetrik Diziler

❓ Soru

Boyutu ve elemanları klavyeden girilen bir dizinin simetrik olup olmadığını kontrol eden programı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. Diziyi girmek.

 2. Dizinin simetrik olup olmadığını kontrol etmek.

 3. Sonucu yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Bir dizinin simetrik olması için merkezine göre simetrik elemanlar eşit olmalıdır.

  • Örneğin: A= {1,5,8,5,1}, B= {1,5,5,1} dizileri simetriklerdir.

 • Başlangıç değeri b=1 olan bir değişken tanımlanır dizinin herhangi iki simetrik elemanı eşit değilse değişkenin değeri değişecek.

 • En sonda, değişkenin değeri 1 ise dizi simetriktir, değilse dizi simetrik değildir.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. Boyutun girilmesi.

 3. Dizinin tanımlanması.

 4. boyut kere dönen döngü kullanarak elemanların girilmesi.

 5. Dizinin başından merkezine kadar tarayan döngünün oluşturulması:

  • Simetrik elemanlar eşit değilse:

   • b=0

   • döngü kırılır.

 6. bye göre sonucun yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int boyut, i, b=1, * A; // Değişkenlerin tanımlanması
// Boyutun girilmesi
cout << "Boyut=";
cin >> boyut;
A = new int[boyut]; // Dizinin tanımlanması
// “boyut” kere dönen döngü kullanarak elemanların girilmesi
for (i = 0; i < boyut; i++) {
cout << "A[" << i + 1 << "]= ";
cin >> A[i];
}
// Dizinin başından merkezine kadar tarayan döngünün oluşturulması
for (i = 0; i < boyut / 2; i++)
if (A[i] != A[boyut - 1 - i]) { // Simetrik elemanlar eşitlik kontrolu
b = 0;
break;
}
// “b”ye göre sonucun yazdırılması
if (b == 1)
cout << "A dizisi simetriktir";
else
cout << "A dizisi simetrik degildir";
}

🐍 Python Kodu

# Değişkenlerin tanımlanması
b = 1
print("Boyut=")
boyut = int(input())# Boyutun girilmesi
A = [] # Dizinin tanımlanması
# “boyut” kere dönen döngü kullanarak elemanların girilmesi
for i in range(boyut):
print("A[{}]=".format(i + 1))
A.append(int(input()))
# Dizinin başından merkezine kadar tarayan döngünün oluşturulması
for i in range(boyut // 2):
# Simetrik elemanlar eşitlik kontrolu
if A[i] != A[boyut - 1 - i]:
b = 0
break
# “b”ye göre sonucun yazdırılması
if b == 1:
print("A dizisi simetriktir")
else:
print("A dizisi simetrik degildir")

☕ Java Kodu

import java.util.*;
class SimetrikDiziler {
public static void main(String arg[]) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int i, boyut, b = 1; // Değişkenlerin tanımlanması
System.out.printf("Boyut=");
boyut = input.nextInt(); // Boyutun girilmesi
int A[] = new int[boyut]; // Dizinin tanımlanması
// “boyut” kere dönen döngü kullanarak elemanların girilmesi
for (i = 0; i < boyut; i++) {
System.out.printf("A[%d]=", i + 1);
A[i] = input.nextInt();
}
// Dizinin başından merkezine kadar tarayan döngünün oluşturulması
for (i = 0; i < boyut / 2; i++)
if (A[i] != A[boyut - 1 - i]) { // Simetrik elemanlar eşitlik kontrolu
b = 0;
break;
}
// “b”ye göre sonucun yazdırılması
if (b == 1)
System.out.println("A dizisi simetriktir");
else
System.out.println("A dizisi simetrik degildir");
input.close();
}
}

🎉 Ekran Çıktısı

Boyut=5
A[1]=1
A[2]=4
A[3]=5
A[4]=4
A[5]=1
A dizisi simetriktir
Boyut=4
A[1]=1
A[2]=2
A[3]=3
A[4]=4
A dizisi simetrik degildir