Bir Sayının Faktöriyelini Hesaplamak

❓ Soru

Verilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. n sayısının değerini girmek.

 2. Bir döngü kullanarak n! değerini hesaplamak.

 3. n! değerini yazdırmak

👓 Çözüm Yöntemi

 • n! = 1*2*3 …. (n-2)*(n-1)*n veya n! = n*(n-1)*(n-2) … 2*1 olduğu bellidir.

 • f diye bir değişken tanımlayabiliriz, başlangıç değeri 1 olsun, ve onu 2,3 …. nye kadar sayılarıyla çarpabiliriz, bunu yapmak için i sayacı tanımlanır 2’den nye kadar değer alır (inin her arttığında xle çarpılacak şekilde).

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. i, f, n tanımlanması.

 2. nnin değerinin girilmesi.

 3. n!i hesaplayan döngünün oluşturulması.

 4. fnin değerinin yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int i, n, f = 1; // “i”, “f”, “n” tanımlanması
  cout << "n=";
  cin >> n; // “n”nin değerinin girilmesi
  // n!’i hesaplayan döngünün oluşturulması
  // “i=1” olduğunda sonucu etkilemeyeceği için “i=2”den başlıyoruz
  for (i = 2; i <= n; i++)
    f = f * i; // “f” değerini i sayacının değerleriyle çarpacak işlem
  cout << "n!=" << f; // “f”nin değerinin yazdırılması
 }

🐍 Python Kodu

f = 1 # “f”nin tanımlanması
n = int(input("n= ")) # “n”nin değerinin girilmesi

# n!’i hesaplayan döngünün oluşturulması.
# “i=1” olduğunda sonucu etkilemeyeceği için “i=2”den başlıyoruz.
# range() foksiyonun özelliğinden dolayı range fonsiyonu bitiş değeri
# n+1 olarak vereceğiz.
for i in range(2, n+1):
  f = f * i # “f” değerini i sayacının değerleriyle çarpacak işlem
print("n!=", f) # “f”nin değerinin yazdırılması

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class Faktoryel {
 public static void main(String arg[]) {
 Scanner input = new Scanner(System.in);
 int i, n, f = 1; // “i”, “f”, “n” tanımlanması
 System.out.print("n=");
 n = input.nextInt(); // “n”nin değerinin girilmesi
 // n!’i hesaplayan döngünün oluşturulması
 // “i=1” olduğunda sonucu etkilemeyeceği için “i=2”den başlıyoruz
 for (i = 2; i <= n; i++) 
  f = f * i; // “f” değerini i sayacının değerleriyle çarpacak işlem
 System.out.println("n!=" + f); // “f”nin değerinin yazdırılması
 input.close();
 }
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Faktoryel{
  class Program{
    static void Main(string[] args){
      int i, x, f = 1;
      Console.WriteLine("n=");
      x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (i = 2; i <= x; i++)
        f = f * i;
      Console.WriteLine("n!=" + f);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

n=5
n!=120

💡 Notlar

 1. i=1 olduğunda sonucu etkilemeyeceği için i=2den başlıyoruz.

 2. f değerini i sayacının değerleriyle çarpacak işlem.

Last updated