👨‍👩‍👦 Nüfus Sayımı İstatistikleri

❓ Soru

Şanlıurfa’nın nüfusu 500.000, Gaziantep’in nüfusu 900.000’dir. Doğumlardan ve göçlerden dolayı Şanlıurfa’nın nüfusu yılda %2.5 ve Gaziantep’in nüfusu ise yılda %1.4 oranında artıyor. Buna göre Şanlıurfa’nın nüfusunun kaç yıl sonra Gaziantep’in nüfusunu geçeceğini bulan ve o andaki nüfuslarını hesaplayan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. Şanlıurfa’nın nüfusunun kaç yıl sonra Gaziantep’in nüfusunu geçeceğini ve geçtiği yıldaki nüfusu hesaplamak.

 2. Sonuçları ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • sa_nunun ga_nudan küçük olduğu sürece oranı kullanarak yeni nüfusu hesaplayan ve yılı artıran bir döngü oluştururuz.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. (sa_nu<=ga_nu) iken:

  1. Nüfusların yeniden hesaplanması.

  2. “yil” sayacının artırılması.

 3. Sonuçların ekrana yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int yil = 0, sa_nu = 500000, ga_nu = 900000; // Değişkenlerin tanımlanması
 while (sa_nu <= ga_nu) 
 {
  // Nüfusların yeniden hesaplanması
  sa_nu = (int)(sa_nu + (sa_nu * 2.5 / 100));
  ga_nu = (int)(ga_nu + (ga_nu * 1.4 / 100));
  yil++; // “yil” sayacının artırılması
 }
 cout << yil << " yil sonra Sanliurfa nufusu " << sa_nu << " olacak "; // Sonuçların ekrana yazdırılması
}

🐍 Python Kodu

# Değişkenlerin tanımlanması
yil = 0
sa_nu = 500000
ga_nu = 900000
while (sa_nu <= ga_nu):
  # Nüfusların yeniden hesaplanması
  sa_nu = (int)(sa_nu + (sa_nu * 2.5 / 100))
  ga_nu = (int)(ga_nu + (ga_nu * 1.4 / 100))
  yil += 1 # “yil” sayacının artırılması
print(yil ," yil sonra Sanliurfa nufusu ", sa_nu, " olacak ") # Sonuçların ekrana yazdırılması

☕ Java Kodu

public class NufusSayimi {
 public static void main(String arg[]) {
 int yil = 0, sa_nu = 500000, ga_nu = 900000; // Değişkenlerin tanımlanması
 while (sa_nu <= ga_nu) 
 {
  // Nüfusların yeniden hesaplanması
  sa_nu = (int)(sa_nu + (sa_nu * 2.5 / 100)); 
  ga_nu = (int)(ga_nu + (ga_nu * 1.4 / 100));
  yil++; // “yil” sayacının artırılması
 }
 System.out.println(yil + " yil sonra Sanliurfa nufusu "+sa_nu+" olacak "); // Sonuçların ekrana yazdırılması
 }
 }

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace NufusSayimi{
  class Program{
    static void Main(string[] args){
      int yil = 0, sa_nu = 500000, ga_nu = 900000; // Değişkenlerin tanımlanması
      while (sa_nu < ga_nu){
        // Nüfusların yeniden hesaplanması
        sa_nu = (int)(sa_nu + (sa_nu * 2.5 / 100));
        ga_nu = (int)(ga_nu + (ga_nu * 1.4 / 100));
        yil++; // “yil” sayacının artırılması
      }
      // Sonuçların ekrana yazdırılması
      Console.WriteLine(yil);
      Console.WriteLine(sa_nu);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

55 yil sonra Sanliurfa nufusu 1944329 olacak

💡 Notlar

 1. Nüfus sayısını rasyonel sayıyla çarptığımız için sonuç da rasyonel oldu. O yüzden sayıyı inte dönüştürmek zorunda kaldık.

Last updated