🖇️Bir Seri Değerini Hesaplamak

❓ Soru

Aşağıda verilen işlemin sonucunu N=10 değeri için hesaplayan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. N değerini formüle yerleştirerek sonucu elde etmek.

 2. Hesaplanan toplamın sonucunu ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Formülde görüldüğu gibi, n değeri sabit, i artıyor.

 • inin değişmesini sağlamak için 10 kere dönen bir döngü kullanırız. Döngü her döndüğünde iyi artırıp formüle yerleştiririz.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. n ve inin tanımlanması.

 2. “toplam”ın float (reel) tanımlanması.

 3. 1’den 10’a kadar döngünün oluşturulması.

  a- iye göre terim değerinin hesaplanıp önceki toplama eklenmesi.

 4. Formül sonucunun ekrana yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
float faktoriyel(int a) { 
  int f = 1, i;
  for (i = 2; i <= a; i++)
    f = f * i;
  return f;
}

int main()
{
  int n = 10, i; // “n” ve “i”nin tanımlanması
  float toplam = 0; // “toplam”ın float (reel) tanımlanması
  for (i = 1; i <= 10; i++) { // 1’den 10’a kadar döngünün oluşturulması
    // “i”ye göre terim değerinin hesaplanıp önceki toplama eklenmesi
    toplam = toplam + (i + (n - i) / faktoriyel(i)); 
  }
  cout << toplam; // Formül sonucunun ekrana yazdırılması 
 }

🐍 Python Kodu

# faktoryel fonksiyonun yazılması
def faktoriyel(a):
  f = 1
  i = 0
  for i in range(2, a + 1):
    f = f * i
  return f

# “toplam”,“n” ve “i”nin tanımlanması.
n = 10
toplam = 0
# 1’den 10’a kadar döngünün oluşturulması
for i in range(1, 11):
  # “i”ye göre terim değerinin hesaplanıp önceki toplama eklenmesi
  toplam = toplam + (i + (n - i) / faktoriyel(i))
print(toplam) # Formül sonucunun ekrana yazdırılması

☕ Java Kodu

public class Seri {
 public static void main(String arg[]) {
 int n = 10, i; // “n” ve “i”nin tanımlanması
 float toplam = 0; // “toplam”ın float (reel) tanımlanması
 for (i = 1; i <= 10; i++) // 1’den 10’a kadar döngünün oluşturulması
 {
  // “i”ye göre terim değerinin hesaplanıp önceki toplama eklenmesi
  toplam = toplam + (i + (n - i) / faktoriyel(i)); 
 }
 System.out.println(toplam); // Formül sonucunun ekrana yazdırılması 
 }
 public static float faktoriyel(int a) { 
 int f = 1, i;
 for (i = 2; i <= a; i++)
  f = f * i;
 return f;
 }
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Seri{
  class Program{
    static void Main(string[] args){
      int n = 10, i; // “n” ve “i”nin tanımlanması
      float toplam = 0; // “toplam”ın float (reel) tanımlanması
      for (i = 1; i <= 10; i++){ // 1’den 10’a kadar döngünün oluşturulması
        // “i”ye göre terim değerinin hesaplanıp önceki toplama eklenmesi
        toplam = toplam + (i + (n - i) / faktoryel(i));
      }
      Console.WriteLine(toplam); // Formül sonucunun ekrana yazdırılması 
      Console.ReadLine();
    }
    public static float faktoryel(int a){
      int f = 1, i;
      for (i = 2; i <= a; i++)
        f = f * i;
      return f;
    }

  }
}

🧩 Akış Şeması

Main

Faktoriyel

🎉 Ekran Çıktısı

69.46454

💡 Notlar

 1. Fonksiyon kavramını kullanarak önceki örnekte gördüğümüz faktöriyel hesaplama algoritmasını faktoriyel(int a) fonksiyonu içinde yazdık.

Last updated