Links
🎶

Bir Sayının Rakamlarını Bulmak

❓ Soru

Üç haneli bir tamsayının birler, onlar ve yüzler hanesini bulan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. 1.
  x değerini girmek.
 2. 2.
  Birler, onlar ve yüzler basamaklarını bulmak.
 3. 3.
  Bulunanları ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Bir sayının birleri: sayının 10’a bölündüğünden kalandır.
  Örnek: x= 285, x%10= 5
 • Önceki adıma göre; Sayının onlar basamağını bulmak için onlar basamağını birler basamağına dönüştürmek gerek. Bunu yapmak için xi 10’a böleriz. Benzer şekilde sayının tüm hanelerini bulabiliriz.
  Örnek: x= 285 ----/10-----> x= 28 ----/10-----> x= 2

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. 1.
  x ve inin tanımlanması.
 2. 2.
  xin girilmesi.
 3. 3.
  3 kere dönen döngünün oluşturulması.
  • Kalanın yazdırılması.
  • xin onlar basamağının birler basamağına dönüştürülmesi.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int sayi, i; // “x” ve “i”nin tanımlanması
cout << "3 haneli bir sayi giriniz : ";
cin >> sayi; // “x”in girilmesi
for (i = 0; i < 3; ++i) { // 3 kere dönen döngünün oluşturulması
cout << sayi % 10 << '\n'; // Kalanın yazdırılması
sayi = sayi / 10; // “x”in onlar basamağının birler basamağına dönüştürülmesi
}
}

🐍 Python Kodu

print("3 haneli sayi giriniz: ")
# “x”in girilmesi
x = int(input())
# 3 kere dönen döngünün oluşturulması
for i in range(0, 3):
print(x % 10) # Kalanın yazdırılması
x = x / 10 # “x”in onlar basamağının birler basamağına dönüştürülmesi

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class RakamSayisi {
public static void main(String arg[]) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int x, i; // “x” ve “i”nin tanımlanması
System.out.println("3 haneli sayi giriniz:");
x = input.nextInt(); // “x”in girilmesi
for (i = 0; i < 3; i++) { // 3 kere dönen döngünün oluşturulması
System.out.println(x % 10); // Kalanın yazdırılması
x = x / 10; // “x”in onlar basamağının birler basamağına dönüştürülmesi
}
input.close();
}
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace RakamSayisi{
class Program{
static void Main(string[] args){
int x, i; // “x” ve “i”nin tanımlanması
x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // “x”in girilmesi
for (i = 0; i < 3; i++){ // 3 kere dönen döngünün oluşturulması
Console.WriteLine(x % 10); // Kalanın yazdırılması
x = x / 10; // “x”in onlar basamağının birler basamağına dönüştürülmesi
}
Console.ReadLine();
}
}
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

3 haneli sayi giriniz:
235
5
3
2

💡 Notlar

 1. 1.
  int/int=int olduğu bellidir.
  • Örnek: 159/10=15 (kalan ihmal edildi).