🎶Bir Sayının Rakamlarını Bulmak

❓ Soru

Üç haneli bir tamsayının birler, onlar ve yüzler hanesini bulan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. x değerini girmek.

 2. Birler, onlar ve yüzler basamaklarını bulmak.

 3. Bulunanları ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Bir sayının birleri: sayının 10’a bölündüğünden kalandır.

  Örnek: x= 285, x%10= 5

 • Önceki adıma göre; Sayının onlar basamağını bulmak için onlar basamağını birler basamağına dönüştürmek gerek. Bunu yapmak için xi 10’a böleriz. Benzer şekilde sayının tüm hanelerini bulabiliriz.

  Örnek: x= 285 ----/10-----> x= 28 ----/10-----> x= 2

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. x ve inin tanımlanması.

 2. xin girilmesi.

 3. 3 kere dönen döngünün oluşturulması.

  • Kalanın yazdırılması.

  • xin onlar basamağının birler basamağına dönüştürülmesi.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int sayi, i; // “x” ve “i”nin tanımlanması
  cout << "3 haneli bir sayi giriniz : ";
  cin >> sayi; // “x”in girilmesi
  for (i = 0; i < 3; ++i) { // 3 kere dönen döngünün oluşturulması
    cout << sayi % 10 << '\n'; // Kalanın yazdırılması
    sayi = sayi / 10; // “x”in onlar basamağının birler basamağına dönüştürülmesi
  } 
}

🐍 Python Kodu

print("3 haneli sayi giriniz: ")
# “x”in girilmesi
x = int(input())
# 3 kere dönen döngünün oluşturulması
for i in range(0, 3):
  print(x % 10) # Kalanın yazdırılması
  x = x / 10 # “x”in onlar basamağının birler basamağına dönüştürülmesi

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class RakamSayisi {
 public static void main(String arg[]) {
 Scanner input = new Scanner(System.in);
 int x, i; // “x” ve “i”nin tanımlanması
 System.out.println("3 haneli sayi giriniz:");
 x = input.nextInt(); // “x”in girilmesi
 for (i = 0; i < 3; i++) { // 3 kere dönen döngünün oluşturulması
  System.out.println(x % 10); // Kalanın yazdırılması  
  x = x / 10; // “x”in onlar basamağının birler basamağına dönüştürülmesi
 }
 input.close();
 }
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace RakamSayisi{
  class Program{
    static void Main(string[] args){
      int x, i; // “x” ve “i”nin tanımlanması
      x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // “x”in girilmesi
      for (i = 0; i < 3; i++){ // 3 kere dönen döngünün oluşturulması
        Console.WriteLine(x % 10); // Kalanın yazdırılması  
        x = x / 10; // “x”in onlar basamağının birler basamağına dönüştürülmesi
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

3 haneli sayi giriniz:
235
5
3
2

💡 Notlar

 1. int/int=int olduğu bellidir.

  • Örnek: 159/10=15 (kalan ihmal edildi).

Last updated