Links
🔲

Tam Kare Sayılar

❓ Soru

Girilen bir tamsayının tam kare olup olmadığını bulan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. 1.
  Sayı girmek.
 2. 2.
  Tam kare olup olmadığını tespit etmek.
 3. 3.
  Sonucu ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Bir x sayısı tam kare olması için (x=i*i) koşulunu sağlayan bir i bulunması lazım.
 • iyi bulmak için 0 ile (x/2+1) arasındaki sayıları kontrol ederiz.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. 1.
  Değişkenlerin tanımlanması.
 2. 2.
  xin girilmesi.
 3. 3.
  (x/2+1) kere dönen döngünün oluşturulması.
  a- Koşulun kontrol edilmesi.
 4. 4.
  Sonucun yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int i, x, t = 0; // Değişkenlerin tanımlanması
cin >> x; // “x”in girilmesi
for (i = 0; i <= x / 2 + 1; i++) { // (X/2+1) kere dönen döngünün oluşturulması
if (x == i * i) // Koşulun kontrol edilmesi
{
t = 1;
break; // Fazladan işlem yaptırmamak için karekökü bulunduğunda döngüden çıkarız
}
}
// Koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için “t”yi kullandık, çünkü koşul sağlandığında “t” değişecek
// Sonucun yazdırılması
if (t != 0)
cout << "tam kare";
else
cout << "tam kare degil";
}

🐍 Python Kodu

t = 0 # Değişkenlerin tanımlanması
x = int(input()) # “x”in girilmesi
for i in range(0, x // 2 + 2): # (X//2+2) kere dönen döngünün oluşturulması
if (x == i * i): # Koşulun kontrol edilmesi
t = 1
break # Fazladan işlem yaptırmamak için karekökü bulunduğunda döngüden çıkarız
# Koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için “t”yi kullandık, çünkü koşul sağlandığında “t” değişecek
# Sonucun yazdırılması
if (t != 0):
print("tam kare")
else:
print("tam kare degil")

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class TamKare {
public static void main(String arg[]) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int i, x, t = 0; // Değişkenlerin tanımlanması
x = input.nextInt(); // “x”in girilmesi
for (i = 0; i <= x / 2 + 1; i++) { // (X/2+1) kere dönen döngünün oluşturulması
// Koşulun kontrol edilmesi
if (x == i * i)
{
t = 1;
break; // Fazladan işlem yaptırmamak için karekökü bulunduğunda döngüden çıkarız
}
}
// Koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için “t”yi kullandık, çünkü koşul sağlandığında “t” değişecek
// Sonucun yazdırılması
if (t != 0)
System.out.println("tam kare");
else
System.out.println("tam kare degil");
input.close();
}
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace TamKare {
class Program {
static void Main(string[] args) {
int i, x, t = 0; // Değişkenlerin tanımlanması
x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // “x”in girilmesi
for (i = 0; i <= x / 2 + 1; i++) { // (X/2+1) kere dönen döngünün oluşturulması
if (x == i * i) {
t = 1;
break; // Fazladan işlem yaptırmamak için karekökü bulunduğunda döngüden çıkarız
}
}
// Koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için “t”yi kullandık, çünkü koşul sağlandığında “t” değişecek
// Sonucun yazdırılması
if (t == 1)
Console.WriteLine("tam kare");
else
Console.WriteLine("tam kare degil");
Console.ReadLine();
}
}
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

81
tam kare
27
tam kare degil

💡 Notlar

 1. 1.
  Fazladan işlem yaptırmamak için karekökü bulunduğunda döngüden çıkarız.
 2. 2.
  Koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için tyi kullandık, çünkü koşul sağlandığında t değişecek.