🔎En Büyük Sayıyı Bulmak

❓ Soru

Girilen 10 tamsayıdan en büyüğünü bulan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. 10 tane sayı girmek.

 2. Girilenlerin en büyüğünü bulmak.

 3. En büyüğünü ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • 10 kere dönen döngüyle sayıları okutabiliriz. Bunun için tek bir değişken sayi kullanmamız yeterli.

 • En büyük sayıyı tespit etmek için, ilk girilenin en büyük sayı olduğunu farz ederiz.

  (“buyuk” = ilk girilen sayı)

 • Sonraki girilenler buyukten büyükse değerini değiştiririz.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. sayi, buyuk, inin tanımlanması.

 2. İlk sayının döngüye girmeden kullanıcıdan girilmesi en büyük olarak kabul edilmesi.

 3. Girilen sayının buyuke atanması.

 4. 10-1 kere dönen döngünün oluşturulması.

  1. Sayıların girilmesi.

  2. Sayının buyukle karşılaştırılması.

 5. buyukün ekrana yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 int enBuyuk, i, sayi; // `sayi`, `buyuk`, `i`nin tanımlanması.
  cout << "10 tane sayi giriniz : ";
  cin >> enBuyuk;      // İlk sayının döngüye girmeden kullanıcıdan girilmesi ve en büyük olarak kabul edilmesi
  for (i = 0; i < 9; ++i) {  // “10-1” kere dönen döngünün oluşturulması
    cin >> sayi; // Sayıların girilmesi
    if (sayi > enBuyuk)
      enBuyuk = sayi;  // Sayının “buyuk”le karşılaştırılması
  }
  cout << "En Buyuk Sayi= " << enBuyuk << '\n'; // “buyuk”ün ekrana yazdırılması.
}

🐍 Python Kodu

# İlk sayının döngüye girmeden kullanıcıdan girilmesi en büyük olarak kabul edilmesi
sayi = int(input("10 Sayi giriniz: "))
buyuk = sayi # Girilen sayının “buyuk”e atanması
for i in range(0,9): # “10-1” kere dönen döngünün oluşturulması
  sayi = int(input()) # Sayıların girilmesi
  if(sayi > buyuk): # Sayının “buyuk”le karşılaştırılması
    buyuk = sayi
print("En Buyuk sayi= ", buyuk) # “buyuk”ün ekrana yazdırılması

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class BuyukSayiyiBulmak {
 public static void main(String arg[]) {
 Scanner input = new Scanner(System.in);
 int sayi, i, buyuk; // `sayi`, `buyuk`, `i`nin tanımlanması.
 System.out.println("10 Sayi giriniz:");
 sayi = input.nextInt(); // İlk sayının döngüye girmeden kullanıcıdan girilmesi
 buyuk = sayi; // İlk girilen en büyük olarak kabul edilir 
 for (i = 0; i < 9; i++) // “10-1” kere dönen döngünün oluşturulması
  sayi = input.nextInt(); // Sayıların girilmesi
  if (sayi > buyuk) // Sayının “buyuk”le karşılaştırılması
  buyuk = sayi;
 }
 System.out.println("En Buyuk sayi= " + buyuk); // “buyuk”ün ekrana yazdırılması
 input.close();
 }
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace BuyukSayiyiBulmak{
  class Program{
    static void Main(string[] args){ 
      int sayi, i, buyuk; // `sayi`, `buyuk`, `i`nin tanımlanması.
      Console.WriteLine("10 Sayi giriniz:"); 
      sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // İlk sayının döngüye girmeden kullanıcıdan girilmesi
      buyuk = sayi; // İlk girilen en büyük olarak kabul edilir 
      for (i = 0; i < 9; i++){ // “10-1” kere dönen döngünün oluşturulması
        sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // Sayıların girilmesi
        if (sayi > buyuk) // Sayının “buyuk”le karşılaştırılması
          buyuk = sayi;
      }
      Console.WriteLine(buyuk); //“buyuk”ün ekrana yazdırılması
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

10 Sayi giriniz:
1 10 3 7 4 8 2 3 56 3
En Buyuk sayi= 56

💡 Notlar

 1. buyuke başlangıç değeri atamak için döngüye girmeden önce ilk sayıyı okutup buyuke atarız.

Last updated