Links
🔎

En Büyük Sayıyı Bulmak

❓ Soru

Girilen 10 tamsayıdan en büyüğünü bulan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. 1.
  10 tane sayı girmek.
 2. 2.
  Girilenlerin en büyüğünü bulmak.
 3. 3.
  En büyüğünü ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • 10 kere dönen döngüyle sayıları okutabiliriz. Bunun için tek bir değişken sayi kullanmamız yeterli.
 • En büyük sayıyı tespit etmek için, ilk girilenin en büyük sayı olduğunu farz ederiz.
  (“buyuk” = ilk girilen sayı)
 • Sonraki girilenler buyukten büyükse değerini değiştiririz.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. 1.
  sayi, buyuk, inin tanımlanması.
 2. 2.
  İlk sayının döngüye girmeden kullanıcıdan girilmesi en büyük olarak kabul edilmesi.
 3. 3.
  Girilen sayının buyuke atanması.
 4. 4.
  10-1 kere dönen döngünün oluşturulması.
  1. 1.
   Sayıların girilmesi.
  2. 2.
   Sayının buyukle karşılaştırılması.
 5. 5.
  buyukün ekrana yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int enBuyuk, i, sayi; // `sayi`, `buyuk`, `i`nin tanımlanması.
cout << "10 tane sayi giriniz : ";
cin >> enBuyuk; // İlk sayının döngüye girmeden kullanıcıdan girilmesi ve en büyük olarak kabul edilmesi
for (i = 0; i < 9; ++i) { // “10-1” kere dönen döngünün oluşturulması
cin >> sayi; // Sayıların girilmesi
if (sayi > enBuyuk)
enBuyuk = sayi; // Sayının “buyuk”le karşılaştırılması
}
cout << "En Buyuk Sayi= " << enBuyuk << '\n'; // “buyuk”ün ekrana yazdırılması.
}

🐍 Python Kodu

# İlk sayının döngüye girmeden kullanıcıdan girilmesi en büyük olarak kabul edilmesi
sayi = int(input("10 Sayi giriniz: "))
buyuk = sayi # Girilen sayının “buyuk”e atanması
for i in range(0,9): # “10-1” kere dönen döngünün oluşturulması
sayi = int(input()) # Sayıların girilmesi
if(sayi > buyuk): # Sayının “buyuk”le karşılaştırılması
buyuk = sayi
print("En Buyuk sayi= ", buyuk) # “buyuk”ün ekrana yazdırılması

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class BuyukSayiyiBulmak {
public static void main(String arg[]) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
int sayi, i, buyuk; // `sayi`, `buyuk`, `i`nin tanımlanması.
System.out.println("10 Sayi giriniz:");
sayi = input.nextInt(); // İlk sayının döngüye girmeden kullanıcıdan girilmesi
buyuk = sayi; // İlk girilen en büyük olarak kabul edilir
for (i = 0; i < 9; i++) // “10-1” kere dönen döngünün oluşturulması
sayi = input.nextInt(); // Sayıların girilmesi
if (sayi > buyuk) // Sayının “buyuk”le karşılaştırılması
buyuk = sayi;
}
System.out.println("En Buyuk sayi= " + buyuk); // “buyuk”ün ekrana yazdırılması
input.close();
}
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace BuyukSayiyiBulmak{
class Program{
static void Main(string[] args){
int sayi, i, buyuk; // `sayi`, `buyuk`, `i`nin tanımlanması.
Console.WriteLine("10 Sayi giriniz:");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // İlk sayının döngüye girmeden kullanıcıdan girilmesi
buyuk = sayi; // İlk girilen en büyük olarak kabul edilir
for (i = 0; i < 9; i++){ // “10-1” kere dönen döngünün oluşturulması
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // Sayıların girilmesi
if (sayi > buyuk) // Sayının “buyuk”le karşılaştırılması
buyuk = sayi;
}
Console.WriteLine(buyuk); //“buyuk”ün ekrana yazdırılması
Console.ReadLine();
}
}
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

10 Sayi giriniz:
1 10 3 7 4 8 2 3 56 3
En Buyuk sayi= 56

💡 Notlar

 1. 1.
  buyuke başlangıç değeri atamak için döngüye girmeden önce ilk sayıyı okutup buyuke atarız.