Links

İki Matrisin Toplamı

❓ Soru

Boyutları ve elemanları klavyeden girilen iki matrisin toplamını hesaplayan programı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. 1.
  İki matrisin boyutları ve elemanlarını girmek.
 2. 2.
  Toplama işlemini gerçekleştirmek.
 3. 3.
  Sonuç matrisini yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • 2 matrisi toplamak için matrislerin karşılıklı elemanları toplanır.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. 1.
  Değişkenlerin tanımlanması.
 2. 2.
  Boyutların girilmesi.
 3. 3.
  Matrislerin oluşturulması.
 4. 4.
  A matrisinin girilmesi.
 5. 5.
  B matrisinin girilmesi.
 6. 6.
  İç içe döngü kullanarak karşılıklı elemanların toplanması.
 7. 7.
  C matrisinin yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int m, n, i, j, ** A, ** B, ** C; // Değişkenlerin tanımlanması
// Boyutların girilmesi
cout << "Matrislerin satir sayisini giriniz (m)=";
cin >> m;
cout << "Matrislerin sutun sayisini giriniz (n)=";
cin >> n;
// Matrislerin oluşturulması
A = new int * [m];
B = new int * [m];
C = new int * [m];
for (i = 0; i < m; i++) {
A[i] = new int[n];
B[i] = new int[n];
C[i] = new int[n];
}
// “A” matrisinin girilmesi.
cout << "A matrisini giriniz:";
for (i = 0; i < m; i++)
for (j = 0; j < n; j++) {
cout << "A[" << i + 1 << "][" << j + 1 << "]=";
cin >> A[i][j];
}
// “B” matrisinin girilmesi.
cout << "B matrisini giriniz:";
for (i = 0; i < m; i++)
for (j = 0; j < n; j++) {
cout << "B[" << i + 1 << "][" << j + 1 << "]=";
cin >> B[i][j];
}
// İç içe döngü kullanarak karşılıklı elemanların toplanması.
for (i = 0; i < m; i++)
for (j = 0; j < n; j++) {
C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
}
cout << "A+B=\n";
// “C” matrisinin yazdırılması.
for (i = 0; i < m; i++) {
for (j = 0; j < n; j++)
cout << C[i][j] << " ";
cout << endl;
}
}

🐍 Python Kodu

# Boyutların girilmesi
print("Matrislerin satir sayisini giriniz (m)=")
m = int(input())
print("Matrislerin sutun sayisini giriniz (n)=")
n = int(input())
# “A” matrisinin oluşturulması
A = [[0 for i in range(n)] for i in range(m)]
# “A” matrisinin girilmesi
print("A matrisini giriniz:")
for i in range(m):
for j in range(n):
print('A[{}][{}]'.format(i+1, j+1))
A[i][j] = int(input())
# “B” matrisinin oluşturulması
B = [[0 for i in range(n)] for i in range(m)]
# “B” matrisinin girilmesi
print("B matrisini giriniz:")
for i in range(m):
for j in range(n):
print('B[{}][{}]'.format(i+1, j+1))
B[i][j] = int(input())
# “C” matrisinin oluşturulması
C = [[0 for i in range(n)] for i in range(m)]
# İç içe döngü kullanarak karşılıklı elemanların toplanması
for i in range(m):
for j in range(n):
C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]
# Sonucun yazdırılması
print(C)
# Not: daha verimli işlemler için NumPy kütüphanesini araştır

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class MatrisToplama {
public static void main(String arg[]) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
// Değişkenlerin tanımlanması
int m, n, i, j;
System.out.print("Matrislerin satir sayisini giriniz (m)=");
// Boyutların girilmesi
m = input.nextInt();
System.out.print("Matrislerin sutun sayisini giriniz (n)=");
n = input.nextInt();
// Matrislerin oluşturulması
int A[][] = new int[m][n];
int B[][] = new int[m][n];
int C[][] = new int[m][n];
// “A” matrisinin girilmesi.
System.out.println("A matrisini giriniz:");
for (i = 0; i < m; i++)
for (j = 0; j < n; j++) {
System.out.printf("A[%d][%d]=", i + 1, j + 1);
A[i][j] = input.nextInt();
}
// “B” matrisinin girilmesi.
System.out.println("B matrisini giriniz:");
for (i = 0; i < m; i++)
for (j = 0; j < n; j++) {
System.out.printf("B[%d][%d]=", i + 1, j + 1);
B[i][j] = input.nextInt();
}
// İç içe döngü kullanarak karşılıklı elemanların toplanması.
for (i = 0; i < m; i++)
for (j = 0; j < n; j++) {
C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
}
System.out.printf("A+B=\n");
// “C” matrisinin yazdırılması.
for (i = 0; i < m; i++) {
for (j = 0; j < n; j++)
System.out.printf("%d ", C[i][j]);
System.out.printf("\n");
}
input.close();
}
}

🎉 Ekran Çıktısı

Matrislerin satir sayisini giriniz (m)=2
Matrislerin sutun sayisini giriniz (n)=2
A matrisini giriniz:
A[1][1]=1
A[1][2]=2
A[2][1]=3
A[2][2]=4
B matrisini giriniz:
B[1][1]=5
B[1][2]=6
B[2][1]=7
B[2][2]=8
A+B=
6 8
10 12

💡 Notlar

 • İki boyutlu matrislerin üzerinde yapılan işlemler iç içe döngü kullanarak yapılır.