İki Matrisin Toplamı

❓ Soru

Boyutları ve elemanları klavyeden girilen iki matrisin toplamını hesaplayan programı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. İki matrisin boyutları ve elemanlarını girmek.

 2. Toplama işlemini gerçekleştirmek.

 3. Sonuç matrisini yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • 2 matrisi toplamak için matrislerin karşılıklı elemanları toplanır.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. Boyutların girilmesi.

 3. Matrislerin oluşturulması.

 4. A matrisinin girilmesi.

 5. B matrisinin girilmesi.

 6. İç içe döngü kullanarak karşılıklı elemanların toplanması.

 7. C matrisinin yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int m, n, i, j, ** A, ** B, ** C; // Değişkenlerin tanımlanması
  // Boyutların girilmesi
  cout << "Matrislerin satir sayisini giriniz (m)=";
  cin >> m;
  cout << "Matrislerin sutun sayisini giriniz (n)=";
  cin >> n;
  // Matrislerin oluşturulması
  A = new int * [m];
  B = new int * [m];
  C = new int * [m];
  for (i = 0; i < m; i++) {
    A[i] = new int[n];
    B[i] = new int[n];
    C[i] = new int[n];
  }
  // “A” matrisinin girilmesi.
  cout << "A matrisini giriniz:";
  for (i = 0; i < m; i++)
    for (j = 0; j < n; j++) {
      cout << "A[" << i + 1 << "][" << j + 1 << "]=";
      cin >> A[i][j];
    }
  // “B” matrisinin girilmesi. 
  cout << "B matrisini giriniz:";
  for (i = 0; i < m; i++)
    for (j = 0; j < n; j++) {
      cout << "B[" << i + 1 << "][" << j + 1 << "]=";
      cin >> B[i][j];
    }
  // İç içe döngü kullanarak karşılıklı elemanların toplanması.
  for (i = 0; i < m; i++)
    for (j = 0; j < n; j++) {
      C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
    }
  cout << "A+B=\n";
  // “C” matrisinin yazdırılması.
  for (i = 0; i < m; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++)
      cout << C[i][j] << " ";
    cout << endl;
  }
}

🐍 Python Kodu

# Boyutların girilmesi
print("Matrislerin satir sayisini giriniz (m)=")
m = int(input())
print("Matrislerin sutun sayisini giriniz (n)=")
n = int(input())
# “A” matrisinin oluşturulması
A = [[0 for i in range(n)] for i in range(m)]
# “A” matrisinin girilmesi
print("A matrisini giriniz:")
for i in range(m):
  for j in range(n):
    print('A[{}][{}]'.format(i+1, j+1))
    A[i][j] = int(input())
# “B” matrisinin oluşturulması
B = [[0 for i in range(n)] for i in range(m)]
# “B” matrisinin girilmesi
print("B matrisini giriniz:")
for i in range(m):
  for j in range(n):
    print('B[{}][{}]'.format(i+1, j+1))
    B[i][j] = int(input())
# “C” matrisinin oluşturulması
C = [[0 for i in range(n)] for i in range(m)]
# İç içe döngü kullanarak karşılıklı elemanların toplanması
for i in range(m):
  for j in range(n):
    C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]
# Sonucun yazdırılması
print(C)

# Not: daha verimli işlemler için NumPy kütüphanesini araştır

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class MatrisToplama {
 public static void main(String arg[]) {
 Scanner input = new Scanner(System.in);
 // Değişkenlerin tanımlanması
 int m, n, i, j; 
 System.out.print("Matrislerin satir sayisini giriniz (m)=");
 // Boyutların girilmesi
 m = input.nextInt(); 
 System.out.print("Matrislerin sutun sayisini giriniz (n)=");
 n = input.nextInt(); 
 // Matrislerin oluşturulması
 int A[][] = new int[m][n]; 
 int B[][] = new int[m][n];
 int C[][] = new int[m][n];
 // “A” matrisinin girilmesi.
 System.out.println("A matrisini giriniz:");
 for (i = 0; i < m; i++)
  for (j = 0; j < n; j++) {
  System.out.printf("A[%d][%d]=", i + 1, j + 1);
  A[i][j] = input.nextInt();
  } 
 // “B” matrisinin girilmesi. 
 System.out.println("B matrisini giriniz:");
 for (i = 0; i < m; i++)
  for (j = 0; j < n; j++) {
  System.out.printf("B[%d][%d]=", i + 1, j + 1);
  B[i][j] = input.nextInt();
  } 
  // İç içe döngü kullanarak karşılıklı elemanların toplanması.
 for (i = 0; i < m; i++) 
  for (j = 0; j < n; j++) {
  C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
  }
 System.out.printf("A+B=\n");
 // “C” matrisinin yazdırılması.
 for (i = 0; i < m; i++) {
  for (j = 0; j < n; j++)
  System.out.printf("%d ", C[i][j]); 
  System.out.printf("\n");
 }
 input.close();
 }
}

🎉 Ekran Çıktısı

Matrislerin satir sayisini giriniz (m)=2
Matrislerin sutun sayisini giriniz (n)=2

A matrisini giriniz:
A[1][1]=1
A[1][2]=2
A[2][1]=3
A[2][2]=4

B matrisini giriniz:
B[1][1]=5
B[1][2]=6
B[2][1]=7
B[2][2]=8

A+B=
6 8
10 12

💡 Notlar

 • İki boyutlu matrislerin üzerinde yapılan işlemler iç içe döngü kullanarak yapılır.

Last updated