📊İstatistik

❓ Soru

1 ile 100 arasındaki tam sayılardan tek ve çift olanların ayrı ayrı toplamını ve ortalamasını bulan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. Sayının çift veya tek olduğunu kontrol etmek.

 2. Tek ve çift sayıların toplamını ve ortalamasının ayrı ayrı hesaplamak.

 3. Sonuçları ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • “i%2” değerine göre sayının tek veya çift olduğunu tespit ederiz.

 • (Ortalama = sayılar toplamı/ sayılar adedi) olduğu bellidir. Döngü içinde toplam değişkenini kullanarak sayıların toplamını elde ederiz.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. 2’den 100’a kadar döngünün oluşturulması.

  • Koşulun kontrol edilmesi.

  • Önceki adım sonucuna göre (çift veya tek):

   • Sayılar adedinin artırılması.

   • Sayılar toplamına i değerinin eklenmesi.

 3. Ortalamaların hesaplanması.

 4. Sonuçların yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int kacTaneTek = 0, kacTaneCift = 0, i; // Değişkenlerin tanımlanması
   // Bölme işleminden reel sayı çıkabileceği için ortalama değişkenlerini float tanımladık 
   double tekToplam = 0.0, ciftToplam = 0.0, ortalamaCiftler, ortalamaTekler;  
  for ( i = 2; i < 100; ++i) { // 2’den 100’a kadar döngünün oluşturulması 
    if (i % 2 == 0) {
      ciftToplam += i; // Çift sayılar toplamına “i” değerinin eklenmesi
      kacTaneCift++; // çift sayılar adedinin artırılması
    }
    else {
      tekToplam += i; // Tek sayılar toplamına “i” değerinin eklenmesi
      kacTaneTek++; // Tek sayılar adedinin artırılması
    }
  }
   // Ortalamaların hesaplanması "int/int=int" olduğu için "t_toplam, c_toplam" değişkenleri float tanımladık.
  ortalamaCiftler = ciftToplam / kacTaneCift;
  ortalamaTekler = tekToplam / kacTaneTek;
   // Sonuçların yazdırılması
  cout << "Teklerin toplami :" << tekToplam << '\n';
  cout << "Teklerin Ortalamasi : " << ortalamaTekler << '\n';
  cout << "Ciftlerin toplami :" << ciftToplam << '\n';
  cout << "Ciftlerin Ortalamasi : " << ortalamaCiftler << '\n';
}

🐍 Python Kodu

# Değişkenlerin tanımlanması
t_adet = 0; c_adet = 0; t_toplam = 0
t_ort = 0; c_toplam = 0; c_ort = 0
for i in range(2, 101): # 2’den 100’a kadar döngünün oluşturulması
  if(i % 2 == 1): # Koşulun kontrol edilmesi
    t_adet += 1 # Tek sayılar adedinin artırılması
    t_toplam = t_toplam + i # Tek sayılar toplamına “i” değerinin eklenmesi
  else:
    c_adet += 1 # çift sayılar adedinin artırılması
    c_toplam = c_toplam + i # çift sayılar toplamına “i” değerinin eklenmesi
# Ortalamaların hesaplanması 
t_ort = t_toplam / t_adet
c_ort = c_toplam / c_adet
# Sonuçların yazdırılması
print("Teklerin toplami= ", t_toplam)
print("Teklerin ortalamasi= ", t_ort)
print("Ciftlerin toplami= ", c_toplam)
print("Ciftlerin ortalamasi= ", c_ort)

☕ Java Kodu

public class Istatistik {
 public static void main(String arg[]) {
 int i, t_adet = 0, c_adet = 0; // Değişkenlerin tanımlanması
 // Bölme işleminden reel sayı çıkabileceği için ortalama değişkenlerini float tanımladık 
 float t_toplam = 0, t_ort, c_toplam = 0, c_ort;
 for (i = 2; i < 100; i++) { // 2’den 100’a kadar döngünün oluşturulması 
  if (i % 2 == 1){ // Koşulun kontrol edilmesi  
  t_adet++; // Tek sayılar adedinin artırılması
  t_toplam = t_toplam + i; // Tek sayılar toplamına “i” değerinin eklenmesi
  } else {
  c_adet++; // çift sayılar adedinin artırılması
  c_toplam = c_toplam + i; // Çift sayılar toplamına “i” değerinin eklenmesi
  }
 } 
 // Ortalamaların hesaplanması "int/int=int" olduğu için "t_toplam, c_toplam" değişkenleri float tanımladık.
 t_ort = t_toplam / t_adet; 
 c_ort = c_toplam / c_adet; 
 // Sonuçların yazdırılması
 System.out.println("Teklerin toplami= " + t_toplam);
 System.out.println("Teklerin ortalamasi= " + t_ort);
 System.out.println("Ciftlerin toplami= " + c_toplam);
 System.out.println("Ciftlerin ortalamasi= " + c_ort);
 }
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Istatistik{
  class Program{
    static void Main(string[] args){
      int i, t_adet = 0, c_adet = 0; // Değişkenlerin tanımlanması
      // Bölme işleminden reel sayı çıkabileceği için ortalama değişkenlerini float tanımladık 
      float t_toplam = 0, t_ort, c_toplam = 0, c_ort;
      for (i = 2; i < 100; i++){ // 2’den 100’a kadar döngünün oluşturulması
        if (i % 2 == 1){
          t_adet++; // Tek sayılar adedinin artırılması
          t_toplam = t_toplam + i; // Tek sayılar toplamına “i” değerinin eklenmesi
        }else{
          c_adet++; // Çift sayılar adedinin artırılması
          c_toplam = c_toplam + i; // Çift sayılar toplamına “i” değerinin eklenmesi
        }
      }
      // Ortalamaların hesaplanması "int/int=int" olduğu için "t_toplam, c_toplam" değişkenleri float tanımladık
      t_ort = t_toplam / t_adet;
      c_ort = c_toplam / c_adet;
      // Sonuçların yazdırılması
      Console.WriteLine(t_toplam);
      Console.WriteLine(t_ort);
      Console.WriteLine(c_toplam);
      Console.WriteLine(c_ort);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

Teklerin toplami= 2499.0
Teklerin ortalamasi= 51.0
Ciftlerin toplami= 2450.0
Ciftlerin ortalamasi= 50.0

💡 Notlar

 1. Bölme işleminden reel sayı çıkabileceği için ortalama değişkenlerini float tanımladık.

 2. int/int=int olduğu için t_toplam, c_toplam değişkenleri float tanımladık.

 3. Döngüden çıktıktan sonra ortalamaları hesapladık.

Last updated