Links
📊

İstatistik

❓ Soru

1 ile 100 arasındaki tam sayılardan tek ve çift olanların ayrı ayrı toplamını ve ortalamasını bulan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. 1.
  Sayının çift veya tek olduğunu kontrol etmek.
 2. 2.
  Tek ve çift sayıların toplamını ve ortalamasının ayrı ayrı hesaplamak.
 3. 3.
  Sonuçları ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • “i%2” değerine göre sayının tek veya çift olduğunu tespit ederiz.
 • (Ortalama = sayılar toplamı/ sayılar adedi) olduğu bellidir. Döngü içinde toplam değişkenini kullanarak sayıların toplamını elde ederiz.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. 1.
  Değişkenlerin tanımlanması.
 2. 2.
  2’den 100’a kadar döngünün oluşturulması.
  • Koşulun kontrol edilmesi.
  • Önceki adım sonucuna göre (çift veya tek):
   • Sayılar adedinin artırılması.
   • Sayılar toplamına i değerinin eklenmesi.
 3. 3.
  Ortalamaların hesaplanması.
 4. 4.
  Sonuçların yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int kacTaneTek = 0, kacTaneCift = 0, i; // Değişkenlerin tanımlanması
// Bölme işleminden reel sayı çıkabileceği için ortalama değişkenlerini float tanımladık
double tekToplam = 0.0, ciftToplam = 0.0, ortalamaCiftler, ortalamaTekler;
for ( i = 2; i < 100; ++i) { // 2’den 100’a kadar döngünün oluşturulması
if (i % 2 == 0) {
ciftToplam += i; // Çift sayılar toplamına “i” değerinin eklenmesi
kacTaneCift++; // çift sayılar adedinin artırılması
}
else {
tekToplam += i; // Tek sayılar toplamına “i” değerinin eklenmesi
kacTaneTek++; // Tek sayılar adedinin artırılması
}
}
// Ortalamaların hesaplanması "int/int=int" olduğu için "t_toplam, c_toplam" değişkenleri float tanımladık.
ortalamaCiftler = ciftToplam / kacTaneCift;
ortalamaTekler = tekToplam / kacTaneTek;
// Sonuçların yazdırılması
cout << "Teklerin toplami :" << tekToplam << '\n';
cout << "Teklerin Ortalamasi : " << ortalamaTekler << '\n';
cout << "Ciftlerin toplami :" << ciftToplam << '\n';
cout << "Ciftlerin Ortalamasi : " << ortalamaCiftler << '\n';
}

🐍 Python Kodu

# Değişkenlerin tanımlanması
t_adet = 0; c_adet = 0; t_toplam = 0
t_ort = 0; c_toplam = 0; c_ort = 0
for i in range(2, 101): # 2’den 100’a kadar döngünün oluşturulması
if(i % 2 == 1): # Koşulun kontrol edilmesi
t_adet += 1 # Tek sayılar adedinin artırılması
t_toplam = t_toplam + i # Tek sayılar toplamına “i” değerinin eklenmesi
else:
c_adet += 1 # çift sayılar adedinin artırılması
c_toplam = c_toplam + i # çift sayılar toplamına “i” değerinin eklenmesi
# Ortalamaların hesaplanması
t_ort = t_toplam / t_adet
c_ort = c_toplam / c_adet
# Sonuçların yazdırılması
print("Teklerin toplami= ", t_toplam)
print("Teklerin ortalamasi= ", t_ort)
print("Ciftlerin toplami= ", c_toplam)
print("Ciftlerin ortalamasi= ", c_ort)

☕ Java Kodu

public class Istatistik {
public static void main(String arg[]) {
int i, t_adet = 0, c_adet = 0; // Değişkenlerin tanımlanması
// Bölme işleminden reel sayı çıkabileceği için ortalama değişkenlerini float tanımladık
float t_toplam = 0, t_ort, c_toplam = 0, c_ort;
for (i = 2; i < 100; i++) { // 2’den 100’a kadar döngünün oluşturulması
if (i % 2 == 1){ // Koşulun kontrol edilmesi
t_adet++; // Tek sayılar adedinin artırılması
t_toplam = t_toplam + i; // Tek sayılar toplamına “i” değerinin eklenmesi
} else {
c_adet++; // çift sayılar adedinin artırılması
c_toplam = c_toplam + i; // Çift sayılar toplamına “i” değerinin eklenmesi
}
}
// Ortalamaların hesaplanması "int/int=int" olduğu için "t_toplam, c_toplam" değişkenleri float tanımladık.
t_ort = t_toplam / t_adet;
c_ort = c_toplam / c_adet;
// Sonuçların yazdırılması
System.out.println("Teklerin toplami= " + t_toplam);
System.out.println("Teklerin ortalamasi= " + t_ort);
System.out.println("Ciftlerin toplami= " + c_toplam);
System.out.println("Ciftlerin ortalamasi= " + c_ort);
}
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Istatistik{
class Program{
static void Main(string[] args){
int i, t_adet = 0, c_adet = 0; // Değişkenlerin tanımlanması
// Bölme işleminden reel sayı çıkabileceği için ortalama değişkenlerini float tanımladık
float t_toplam = 0, t_ort, c_toplam = 0, c_ort;
for (i = 2; i < 100; i++){ // 2’den 100’a kadar döngünün oluşturulması
if (i % 2 == 1){
t_adet++; // Tek sayılar adedinin artırılması
t_toplam = t_toplam + i; // Tek sayılar toplamına “i” değerinin eklenmesi
}else{
c_adet++; // Çift sayılar adedinin artırılması
c_toplam = c_toplam + i; // Çift sayılar toplamına “i” değerinin eklenmesi
}
}
// Ortalamaların hesaplanması "int/int=int" olduğu için "t_toplam, c_toplam" değişkenleri float tanımladık
t_ort = t_toplam / t_adet;
c_ort = c_toplam / c_adet;
// Sonuçların yazdırılması
Console.WriteLine(t_toplam);
Console.WriteLine(t_ort);
Console.WriteLine(c_toplam);
Console.WriteLine(c_ort);
Console.ReadLine();
}
}
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

Teklerin toplami= 2499.0
Teklerin ortalamasi= 51.0
Ciftlerin toplami= 2450.0
Ciftlerin ortalamasi= 50.0

💡 Notlar

 1. 1.
  Bölme işleminden reel sayı çıkabileceği için ortalama değişkenlerini float tanımladık.
 2. 2.
  int/int=int olduğu için t_toplam, c_toplam değişkenleri float tanımladık.
 3. 3.
  Döngüden çıktıktan sonra ortalamaları hesapladık.