✂️Kesir Sadeleştirme

❓ Soru

Girilen bir kesri sadeleştiren programı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. Pay ve payda değerlerini girmek.

 2. Sadeleştirme işlemini gerçekleştirmek.

 3. Kesrin sadeleştirilmiş halini yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Başlangıç değeri 2 olan i adlı bir sayaç oluşturulur, pay ve paydanın sayaca bölünemediği durumlarda sayaç artırılır. Pay ve paydanın sayaca bölünebildiği durumlarda pay ve payda sayaca bölünüp sayaç yine 2’ye eşitlenir.

 • i, pay veya paydanın en küçüğünden büyük olmadığı surece bu işlem devam ettirilir.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. Pay ve paydanın girilmesi.

 3. Pay ve paydanın küçüğünün tespit edilmesi.

 4. i kucukten büyük olmadığı sürece:

  • Pay ve payda iye bölünebilirse:

   • İkisi ve kucuk iye bölünür.

   • i 2’ye eşitlenir.

  • Pay ve payda iye bölünemezse:

   • i artırılır.

 5. Kesrin son halinin yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
 int pay, payda, i = 2, kucuk; // Değişkenlerin tanımlanması
 // Pay ve paydanın girilmesi
 cout << "Payi gir:";
 cin >> pay; 
 cout << "Paydayi gir:";
 cin >> payda;

 // Pay ve paydanın küçüğünün tespit edilmesi
 if (pay > payda) 
  kucuk = abs(payda);
 else kucuk = abs(pay);
 while (i <= kucuk) {
  if (pay % i == 0 && payda % i == 0) {
  // pay, payda ve “kucuk” “i”ye bölünmesi
  pay /= i; 
  payda /= i;
  kucuk /= i;
  i = 2; 
  } else i++; 
 }
 cout << pay << " / " << payda; // Kesrin son halinin yazdırılması
 }

🐍 Python Kodu

# Değişkenlerin tanımlanması
i = 2
# Pay ve paydanın girilmesi
print("Payi gir:")
pay = int(input())
print("Paydayi gir:")
payda = int(input())
# Pay ve paydanın küçüğünün tespit edilmesi
if (pay > payda): 
  kucuk = abs(payda)
else:
  kucuk = abs(pay)
while i <= kucuk:
  if pay % i == 0 and payda % i == 0:
  # pay, payda ve “kucuk” “i”ye bölünmesi
    pay /= i 
    payda /= i
    kucuk /= i
    i = 2
  else:
    i += 1
print("{} / {}".format(pay, payda)) # Kesrin son halinin yazdırılması

☕ Java Kodu

import java.util.Scanner;
public class KesirSadelestirme {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner input = new Scanner(System.in);
 int pay, payda, i = 2, kucuk; // Değişkenlerin tanımlanması
 // Pay ve paydanın girilmesi
 System.out.print("Payi gir:");
 pay = input.nextInt(); 
 System.out.print("Paydayi gir:");
 payda = input.nextInt(); 
 // Pay ve paydanın küçüğünün tespit edilmesi
 if (pay > payda) 
  kucuk = Math.abs(payda);
 else kucuk = Math.abs(pay);
 while (i <= kucuk) //4. adim
 {
  if (pay % i == 0 && payda % i == 0) //4. adim (a)
  {
   // pay, payda ve “kucuk” “i”ye bölünmesi
   pay /= i; 
   payda /= i;
   kucuk /= i;
   i = 2; 
  } else i++;
 }
 System.out.printf("%d / %d", pay, payda); // Kesrin son halinin yazdırılması
 input.close();
 }
}

🎉 Ekran Çıktısı

Payi gir:172
Paydayi gir:36
43 / 9

💡 Notlar

 1. II. Yol: Pay ve paydanın OBEB’i bulunur, ikisi ona bölünerek sadeleştirilmiş haline getirebiliriz.

Last updated