✖️İki Matrisin Çarpımı

❓ Soru

Boyutları ve elemanları klavyeden girilen iki matrisin çarpımını hesaplayan programı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. İki matrisin boyutları ve elemanlarını girmek.

 2. Çarpma işlemini gerçekleştirmek.

 3. Sonuç matrisini yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Çarpma işleminin gerçekleşebilmesi için birinci matrisin sütun sayısı ile ikinci matrisin satır sayısı (n) eşit olmalıdır.

 • Sonuç matrisinin her bir elemanı aşağıdaki eşitliği kullanarak elde edilir:

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. İki matrisin boyutlarının girilmesi.

 3. A, B, C matrislerinin oluşturulması.

 4. Çarpım koşulunun kontrol edilmesi.

 5. Koşulun sağlandığı halde:

  • A elemanları girilir.

  • B elemanları girilir.

  • 3 tane iç içe döngü kullanarak C elemanları hesaplanır.

  • C matrisi yazdırılır.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  // Değişkenlerin tanımlanması.
  int m, n, f, p, i, j, k, ** A, ** B, ** C;
  cout << "A(m,n) Boyutlarini giriniz:";
  // İki matrisin boyutlarının girilmesi
  cin >> m;
  cin >> n;
  cout << "B(f,p) Boyutlarini giriniz:";
  cin >> f;
  cin >> p;
  // Matrislerin oluşturulması
  A = new int * [m];
  B = new int * [f];
  C = new int * [m];
  for (i = 0; i < m; i++)
    A[i] = new int[n];
  for (i = 0; i < f; i++)
    B[i] = new int[p];
  for (i = 0; i < m; i++)
    C[i] = new int[p];
  // Çarpım koşulunun kontrol edilmesi
  if (n != f)
    cout << "Matrisler carpilamaz";
  else {
    // A matrisinin elemenlarının girilmesi  
    for (i = 0; i < m; i++)
      for (j = 0; j < n; j++) {
        cout << "A[" << i + 1 << "][" << j + 1 << "]=";
        cin >> A[i][j];
      }
    cout << endl;
    // B matrisinin elemenlarının girilmesi
    for (i = 0; i < f; i++)
      for (j = 0; j < p; j++) {
        cout << "B[" << i + 1 << "][" << j + 1 << "]=";
        cin >> B[i][j];
      }
    // Çarpımın hesaplanması 
    for (i = 0; i < m; i++)
      for (j = 0; j < p; j++)
        for (k = 0; k < n; k++)
          C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
    cout << "\nA*B=\n";
    // C matrisinin yazdırılması
    for (i = 0; i < m; i++) {
      for (j = 0; j < p; j++)
        cout << C[i][j] << "  ";
      cout << endl;
    }
  }
}

🐍 Python Kodu

# İki matrisin boyutlarının girilmesi
print("A(m,n) Boyutlarini giriniz:")
m = int(input())
n = int(input())
print("B(f,p) Boyutlarini giriniz:")
f = int(input())
p = int(input())
# Çarpım koşulunun kontrol edilmesi
if n != f:
  print("Matrisler carpilamaz")
else:
  # Matrislerin oluşturulması
  A = [[0 for i in range(n)] for i in range(m)]
  B = [[0 for i in range(p)] for i in range(f)]
  C = [[0 for i in range(p)] for i in range(m)]
  # “A” matrisinin girilmesi
  print("A matrisini giriniz:")
  for i in range(m):
    for j in range(n):
      print('A[{}][{}]'.format(i+1, j+1))
      A[i][j] = int(input())
  # “B” matrisinin girilmesi
  print("B matrisini giriniz:")
  for i in range(f):
    for j in range(p):
      print('B[{}][{}]'.format(i+1, j+1))
      B[i][j] = int(input())
  # Çarpımın hesaplanması 
  for i in range(m):
    for j in range(p):
      for k in range(n):
        C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];

print(C)

# Not: daha verimli işlemler için NumPy kütüphanesini araştır

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class MatrisCarpma {
 public static void main(String arg[]) {
 Scanner input = new Scanner(System.in);
 // Değişkenlerin tanımlanması.
 int m, n, f, p, i, j, k;
 System.out.println("A(m,n) Boyutlarini giriniz:");
 // İki matrisin boyutlarının girilmesi
 m = input.nextInt(); 
 n = input.nextInt(); 
 System.out.println("B(f,p) Boyutlarini giriniz:");
 f = input.nextInt(); 
 p = input.nextInt(); 
 int A[][] = new int[m][n];
 int B[][] = new int[f][p];
 int C[][] = new int[m][p];
 // Çarpım koşulunun kontrol edilmesi
 if (n != f) 
  System.out.println("Matrisler carpilamaz");
 else { 
  // A matrisinin elemenlarının girilmesi  
  for (i = 0; i < m; i++)
  for (j = 0; j < n; j++) {
   System.out.printf("A[%d][%d]=", i + 1, j + 1);
   A[i][j] = input.nextInt();
  } 
  System.out.printf("\n");
  // B matrisinin elemenlarının girilmesi
  for (i = 0; i < f; i++)
  for (j = 0; j < p; j++) {
   System.out.printf("B[%d][%d]=", i + 1, j + 1);
   B[i][j] = input.nextInt();
  } 
  // Çarpımın hesaplanması 
  for (i = 0; i < m; i++) 
  for (j = 0; j < p; j++)
   for (k = 0; k < n; k++)
   C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
  System.out.printf("\nA*B=\n");
  // C matrisinin yazdırılması
  for (i = 0; i < m; i++) {
  for (j = 0; j < p; j++)
   System.out.printf("%d\t", C[i][j]); 
  System.out.printf("\n");
  }
 }
 input.close();
 }
}

🎉 Ekran Çıktısı

A(m,n) Boyutlarini giriniz:
2
2
B(f,p) Boyutlarini giriniz:
2
3
A[1][1]=1
A[1][2]=2
A[2][1]=3
A[2][2]=4
B[1][1]=1
B[1][2]=2
B[1][3]=3
B[2][1]=4
B[2][2]=5
B[2][3]=6
A*B=
9 12 15
19 26 33

💡 Notlar

 1. Cnin satır sayısı Anın satır sayısına eşittir ve sütun sayısı Bnin sütun sayısına eşittir.

  Örneğin: AmnBfp=CmpA_{mn} * B_{fp} = C_{mp}

Last updated