Links

İki Matrisin Çarpımı

❓ Soru

Boyutları ve elemanları klavyeden girilen iki matrisin çarpımını hesaplayan programı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. 1.
  İki matrisin boyutları ve elemanlarını girmek.
 2. 2.
  Çarpma işlemini gerçekleştirmek.
 3. 3.
  Sonuç matrisini yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Çarpma işleminin gerçekleşebilmesi için birinci matrisin sütun sayısı ile ikinci matrisin satır sayısı (n) eşit olmalıdır.
 • Sonuç matrisinin her bir elemanı aşağıdaki eşitliği kullanarak elde edilir:

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. 1.
  Değişkenlerin tanımlanması.
 2. 2.
  İki matrisin boyutlarının girilmesi.
 3. 3.
  A, B, C matrislerinin oluşturulması.
 4. 4.
  Çarpım koşulunun kontrol edilmesi.
 5. 5.
  Koşulun sağlandığı halde:
  • A elemanları girilir.
  • B elemanları girilir.
  • 3 tane iç içe döngü kullanarak C elemanları hesaplanır.
  • C matrisi yazdırılır.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
// Değişkenlerin tanımlanması.
int m, n, f, p, i, j, k, ** A, ** B, ** C;
cout << "A(m,n) Boyutlarini giriniz:";
// İki matrisin boyutlarının girilmesi
cin >> m;
cin >> n;
cout << "B(f,p) Boyutlarini giriniz:";
cin >> f;
cin >> p;
// Matrislerin oluşturulması
A = new int * [m];
B = new int * [f];
C = new int * [m];
for (i = 0; i < m; i++)
A[i] = new int[n];
for (i = 0; i < f; i++)
B[i] = new int[p];
for (i = 0; i < m; i++)
C[i] = new int[p];
// Çarpım koşulunun kontrol edilmesi
if (n != f)
cout << "Matrisler carpilamaz";
else {
// A matrisinin elemenlarının girilmesi
for (i = 0; i < m; i++)
for (j = 0; j < n; j++) {
cout << "A[" << i + 1 << "][" << j + 1 << "]=";
cin >> A[i][j];
}
cout << endl;
// B matrisinin elemenlarının girilmesi
for (i = 0; i < f; i++)
for (j = 0; j < p; j++) {
cout << "B[" << i + 1 << "][" << j + 1 << "]=";
cin >> B[i][j];
}
// Çarpımın hesaplanması
for (i = 0; i < m; i++)
for (j = 0; j < p; j++)
for (k = 0; k < n; k++)
C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
cout << "\nA*B=\n";
// C matrisinin yazdırılması
for (i = 0; i < m; i++) {
for (j = 0; j < p; j++)
cout << C[i][j] << " ";
cout << endl;
}
}
}

🐍 Python Kodu

# İki matrisin boyutlarının girilmesi
print("A(m,n) Boyutlarini giriniz:")
m = int(input())
n = int(input())
print("B(f,p) Boyutlarini giriniz:")
f = int(input())
p = int(input())
# Çarpım koşulunun kontrol edilmesi
if n != f:
print("Matrisler carpilamaz")
else:
# Matrislerin oluşturulması
A = [[0 for i in range(n)] for i in range(m)]
B = [[0 for i in range(p)] for i in range(f)]
C = [[0 for i in range(p)] for i in range(m)]
# “A” matrisinin girilmesi
print("A matrisini giriniz:")
for i in range(m):
for j in range(n):
print('A[{}][{}]'.format(i+1, j+1))
A[i][j] = int(input())
# “B” matrisinin girilmesi
print("B matrisini giriniz:")
for i in range(f):
for j in range(p):
print('B[{}][{}]'.format(i+1, j+1))
B[i][j] = int(input())
# Çarpımın hesaplanması
for i in range(m):
for j in range(p):
for k in range(n):
C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
print(C)
# Not: daha verimli işlemler için NumPy kütüphanesini araştır

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class MatrisCarpma {
public static void main(String arg[]) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
// Değişkenlerin tanımlanması.
int m, n, f, p, i, j, k;
System.out.println("A(m,n) Boyutlarini giriniz:");
// İki matrisin boyutlarının girilmesi
m = input.nextInt();
n = input.nextInt();
System.out.println("B(f,p) Boyutlarini giriniz:");
f = input.nextInt();
p = input.nextInt();
int A[][] = new int[m][n];
int B[][] = new int[f][p];
int C[][] = new int[m][p];
// Çarpım koşulunun kontrol edilmesi
if (n != f)
System.out.println("Matrisler carpilamaz");
else {
// A matrisinin elemenlarının girilmesi
for (i = 0; i < m; i++)
for (j = 0; j < n; j++) {
System.out.printf("A[%d][%d]=", i + 1, j + 1);
A[i][j] = input.nextInt();
}
System.out.printf("\n");
// B matrisinin elemenlarının girilmesi
for (i = 0; i < f; i++)
for (j = 0; j < p; j++) {
System.out.printf("B[%d][%d]=", i + 1, j + 1);
B[i][j] = input.nextInt();
}
// Çarpımın hesaplanması
for (i = 0; i < m; i++)
for (j = 0; j < p; j++)
for (k = 0; k < n; k++)
C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
System.out.printf("\nA*B=\n");
// C matrisinin yazdırılması
for (i = 0; i < m; i++) {
for (j = 0; j < p; j++)
System.out.printf("%d\t", C[i][j]);
System.out.printf("\n");
}
}
input.close();
}
}

🎉 Ekran Çıktısı

A(m,n) Boyutlarini giriniz:
2
2
B(f,p) Boyutlarini giriniz:
2
3
A[1][1]=1
A[1][2]=2
A[2][1]=3
A[2][2]=4
B[1][1]=1
B[1][2]=2
B[1][3]=3
B[2][1]=4
B[2][2]=5
B[2][3]=6
A*B=
9 12 15
19 26 33

💡 Notlar

 1. 1.
  Cnin satır sayısı Anın satır sayısına eşittir ve sütun sayısı Bnin sütun sayısına eşittir.
  Örneğin: AmnBfp=CmpA_{mn} * B_{fp} = C_{mp}