📈İstatistik 2

❓ Soru

Girilen 20 adet sayıyı alarak; 1. Sayıların ortalamasını. 2. En büyük ve en küçük sayıları bulan. 3. Pozitif sayıların ortalamasını bulan. 4. 100-200 arasındaki sayıların sayısını bulan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. 20 sayı girmek.

 2. İstenenleri hesaplamak.

 3. Sonuçları ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Bir sayının pozitif olup olmadığını tespit etmek için 0’dan olup olmadığını kontrol etmek gerek.

 • Bir sayının 100 ile 200 arasında olup olmadığını tespit etmek için, sayı >100 ve aynı anda sayı <200 olup olmadığını kontrol etmek gerek.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. İlk x değerinin döngüye girmeden girilmesi.

 3. Değişkenlere koşullar kontrol edilerek değer atanması.

 4. adet-1 kere dönen döngünün oluşturulması.

  • x değerinin döngüde girilmesi.

  • Pozitif sayıların tespit edilmesi.

  • 100<x<200 koşulunun kontrol edilmesi.

  • x>buyuk ve x<kucuk koşulunun kontrol edilmesi.

  • x değerinin orta eklenmesi.

 5. Ortalamaların hesaplanması.

 6. Sonuçların yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  // Değişkenlerin tanımlanması
  int i, enBuyuk, enKucuk, pozitifSayılarToplamı = 0, pozitifSayilarAdet = 0, sayilarToplami = 0;
  int yuzIkiYuzArasında = 0, sayi;
  float ort, pozitifOrt;
  cin >> sayi; // İlk değerin döngüye girmeden girilmesi
  enBuyuk = sayi;
  enKucuk = sayi;
  // Değişkenlere koşullar kontrol edilerek değer atanması
  if(sayi > 0){
    pozitifSayilarAdet++;
    pozitifSayılarToplamı += sayi;
  }
  if(sayi > 100 && sayi < 200)
    yuzIkiYuzArasında++;
  sayilarToplami += sayi;
  for (i = 0; i < adet - 1; ++i) { // “adet-1” kere dönen döngünün oluşturulması
    cin >> sayi; // “sayi” değerinin döngüde girilmesi
    sayilarToplami += sayi; // “sayi” değerinin “sayilarToplami”a eklenmesi
    // “sayi>enBuyuk” ve “sayi<enKucuk” koşulunun kontrol edilmesi
    if (sayi > enBuyuk)
      enBuyuk = sayi;
    else if (sayi < enKucuk)
      enKucuk = sayi;
    if (sayi > 0) { // Pozitif sayıların tespit edilmesi
      pozitifSayılarToplamı += sayi;
      pozitifSayilarAdet++;
    }
    if (sayi > 100 && sayi < 200) // 100<x<200 koşulunun kontrol edilmesi
      yuzIkiYuzArasında++;
  }
  // Ortalamaların hesaplanması
  ort = sayilarToplami / adet;
  pozitifOrt = pozitifSayılarToplamı / pozitifSayilarAdet
  // Sonuçların yazdırılması
  cout << "Ortalama = " << ort << '\n';
  cout << "En buyuk sayi = " << enBuyuk << '\n';
  cout << "En kucuk sayi = " << enKucuk << '\n';
  cout << "Pozitif olanlarin ortalamasi = " << pozitifOrt << '\n';
  cout << "100-200 arasindaki sayilarin sayisi = " << yuzIkiYuzArasında << '\n';
}

🐍 Python Kodu

# Değişkenlerin tanımlanması.
adet = 20; x = 0; buyuk = 0; kucuk = 0; i = 0
p = 0; j = 0; ort = 0; p_ort = 0
x = int(input())# İlk “x” değerinin döngüye girmeden girilmesi
buyuk = x
kucuk = x
# Değişkenlere koşullar kontrol edilerek değer atanması
if (x > 0):
  p_ort = p_ort + x
  p += 1
if (x > 100 and x < 200) :
   j += 1
   ort = ort + x
for i in range(0, adet-1): # “adet-1” kere dönen döngünün oluşturulması
  x = int(input()) # “x” değerinin döngüde girilmesi
  if(x > 0): # Pozitif sayıların tespit edilmesi
    p_ort = p_ort + x
    p += 1
  if(x > 100 and x >200): # 100<x<200 koşulunun kontrol edilmesi
    j += 1
  # “x>buyuk” ve “x<kucuk” koşulunun kontrol edilmesi.
  if(x > buyuk):
    buyuk = x
  if(x < kucuk):
    kucuk = x
  ort = ort + x # “x” değerinin “ort”a eklenmesi.
# Ortalamaların hesaplanması
ort = ort / adet
p_ort = p_ort / p
# Sonuçların yazdırılması
print("Ortalama= ", ort)
print("En buyuk sayi= ", buyuk)
print("En kucuk sayi= ", kucuk)
print("Pozitif olanlarin ortalamasi= ", p_ort)
print("100-200 arasindaki sayilarin sayisi= ", j)

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class Istatistik2 {
 public static void main(String arg[]) {
 Scanner input = new Scanner(System.in);
 // Değişkenlerin tanımlanması
 int adet = 20, x, buyuk, kucuk, i, p = 0, j = 0;
 float ort = 0, p_ort = 0;
 x = input.nextInt(); // İlk “x” değerinin döngüye girmeden girilmesi
 buyuk = x;
 kucuk = x;
 // Değişkenlere koşullar kontrol edilerek değer atanması
 if (x > 0) { 
  p_ort = p_ort + x;
  p++;
 }
 if (x > 100 && x < 200) 
  j++;
 ort = ort + x;
 for (i = 0; i < adet - 1; i++) { // “adet-1” kere dönen döngünün oluşturulması
  x = input.nextInt(); // “x” değerinin döngüde girilmesi
  if (x > 0) { // Pozitif sayıların tespit edilmesi
  p_ort = p_ort + x;
  p++;
  }
  if (x > 100 && x < 200) // 100<x<200 koşulunun kontrol edilmesi
  j++;
  if (x > buyuk) // “x>buyuk” ve “x<kucuk” koşulunun kontrol edilmesi
  buyuk = x;
  if (x < kucuk)
  kucuk = x;
  ort = ort + x; // “x” değerinin “ort”a eklenmesi.
 } 
 // Ortalamaların hesaplanması
 ort = ort / adet; 
 p_ort = p_ort / p; 
 // Sonuçların yazdırılması
 System.out.println("Ortalama= " + ort);
 System.out.println("En buyuk sayi= " + buyuk);
 System.out.println("En kucuk sayi= " + kucuk);
 System.out.println("Pozitif olanlarin ortalamasi= " + p_ort);
 System.out.println("100-200 arasindaki sayilarin sayisi= " + j);
 input.close();
 }
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Istatistik2{
  class Program{
    static void Main(string[] args){
      // Değişkenlerin tanımlanması
      int adet = 20, x, buyuk, kucuk, i, p = 0, j = 0;
      float ort = 0, p_ort = 0;
      x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // İlk “x” değerinin döngüye girmeden girilmesi
      buyuk = x;
      kucuk = x;
      // Değişkenlere koşullar kontrol edilerek değer atanması
      if (x > 0){
        p_ort = p_ort + x;
        p++;
      }
      if (x > 100 && x < 200)
        j++;
      ort = ort + x;
      for (i = 0; i < adet - 1; i++){ // “adet-1” kere dönen döngünün oluşturulması
        x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // “x” değerinin döngüde girilmesi
        if (x > 0){ // Pozitif sayıların tespit edilmesi
          p_ort = p_ort + x;
          p++;
        }
        if (x > 100 && x < 200) // 100<x<200 koşulunun kontrol edilmesi
          j++;
        // “x>buyuk” ve “x<kucuk” koşulunun kontrol edilmesi
        if (x > buyuk)
          buyuk = x;
        if (x < kucuk)
          kucuk = x;
        ort = ort + x; // “x” değerinin “ort”a eklenmesi.
      }
      // Ortalamaların hesaplanması
      ort = ort / adet;
      p_ort = p_ort / p;
      // Sonuçların yazdırılması
      Console.WriteLine(ort);
      Console.WriteLine(buyuk);
      Console.WriteLine(kucuk);
      Console.WriteLine(p_ort);
      Console.WriteLine(j);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

1  3  55 88 6
5  4  1  4  7
9  0  77 5  6
4  6  -3 -6 45

Ortalama= 15.85
En buyuk sayi= 88
En kucuk sayi= -6
Pozitif olanlarin ortalamasi= 19.17647
100-200 arasindaki sayilarin sayisi= 0

Last updated