Links
📈

İstatistik 2

❓ Soru

Girilen 20 adet sayıyı alarak; 1. Sayıların ortalamasını. 2. En büyük ve en küçük sayıları bulan. 3. Pozitif sayıların ortalamasını bulan. 4. 100-200 arasındaki sayıların sayısını bulan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. 1.
  20 sayı girmek.
 2. 2.
  İstenenleri hesaplamak.
 3. 3.
  Sonuçları ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Bir sayının pozitif olup olmadığını tespit etmek için 0’dan olup olmadığını kontrol etmek gerek.
 • Bir sayının 100 ile 200 arasında olup olmadığını tespit etmek için, sayı >100 ve aynı anda sayı <200 olup olmadığını kontrol etmek gerek.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. 1.
  Değişkenlerin tanımlanması.
 2. 2.
  İlk x değerinin döngüye girmeden girilmesi.
 3. 3.
  Değişkenlere koşullar kontrol edilerek değer atanması.
 4. 4.
  adet-1 kere dönen döngünün oluşturulması.
  • x değerinin döngüde girilmesi.
  • Pozitif sayıların tespit edilmesi.
  • 100<x<200 koşulunun kontrol edilmesi.
  • x>buyuk ve x<kucuk koşulunun kontrol edilmesi.
  • x değerinin orta eklenmesi.
 5. 5.
  Ortalamaların hesaplanması.
 6. 6.
  Sonuçların yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
// Değişkenlerin tanımlanması
int i, enBuyuk, enKucuk, pozitifSayılarToplamı = 0, pozitifSayilarAdet = 0, sayilarToplami = 0;
int yuzIkiYuzArasında = 0, sayi;
float ort, pozitifOrt;
cin >> sayi; // İlk değerin döngüye girmeden girilmesi
enBuyuk = sayi;
enKucuk = sayi;
// Değişkenlere koşullar kontrol edilerek değer atanması
if(sayi > 0){
pozitifSayilarAdet++;
pozitifSayılarToplamı += sayi;
}
if(sayi > 100 && sayi < 200)
yuzIkiYuzArasında++;
sayilarToplami += sayi;
for (i = 0; i < adet - 1; ++i) { // “adet-1” kere dönen döngünün oluşturulması
cin >> sayi; // “sayi” değerinin döngüde girilmesi
sayilarToplami += sayi; // “sayi” değerinin “sayilarToplami”a eklenmesi
// “sayi>enBuyuk” ve “sayi<enKucuk” koşulunun kontrol edilmesi
if (sayi > enBuyuk)
enBuyuk = sayi;
else if (sayi < enKucuk)
enKucuk = sayi;
if (sayi > 0) { // Pozitif sayıların tespit edilmesi
pozitifSayılarToplamı += sayi;
pozitifSayilarAdet++;
}
if (sayi > 100 && sayi < 200) // 100<x<200 koşulunun kontrol edilmesi
yuzIkiYuzArasında++;
}
// Ortalamaların hesaplanması
ort = sayilarToplami / adet;
pozitifOrt = pozitifSayılarToplamı / pozitifSayilarAdet
// Sonuçların yazdırılması
cout << "Ortalama = " << ort << '\n';
cout << "En buyuk sayi = " << enBuyuk << '\n';
cout << "En kucuk sayi = " << enKucuk << '\n';
cout << "Pozitif olanlarin ortalamasi = " << pozitifOrt << '\n';
cout << "100-200 arasindaki sayilarin sayisi = " << yuzIkiYuzArasında << '\n';
}

🐍 Python Kodu

# Değişkenlerin tanımlanması.
adet = 20; x = 0; buyuk = 0; kucuk = 0; i = 0
p = 0; j = 0; ort = 0; p_ort = 0
x = int(input())# İlk “x” değerinin döngüye girmeden girilmesi
buyuk = x
kucuk = x
# Değişkenlere koşullar kontrol edilerek değer atanması
if (x > 0):
p_ort = p_ort + x
p += 1
if (x > 100 and x < 200) :
j += 1
ort = ort + x
for i in range(0, adet-1): # “adet-1” kere dönen döngünün oluşturulması
x = int(input()) # “x” değerinin döngüde girilmesi
if(x > 0): # Pozitif sayıların tespit edilmesi
p_ort = p_ort + x
p += 1
if(x > 100 and x >200): # 100<x<200 koşulunun kontrol edilmesi
j += 1
# “x>buyuk” ve “x<kucuk” koşulunun kontrol edilmesi.
if(x > buyuk):
buyuk = x
if(x < kucuk):
kucuk = x
ort = ort + x # “x” değerinin “ort”a eklenmesi.
# Ortalamaların hesaplanması
ort = ort / adet
p_ort = p_ort / p
# Sonuçların yazdırılması
print("Ortalama= ", ort)
print("En buyuk sayi= ", buyuk)
print("En kucuk sayi= ", kucuk)
print("Pozitif olanlarin ortalamasi= ", p_ort)
print("100-200 arasindaki sayilarin sayisi= ", j)

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class Istatistik2 {
public static void main(String arg[]) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
// Değişkenlerin tanımlanması
int adet = 20, x, buyuk, kucuk, i, p = 0, j = 0;
float ort = 0, p_ort = 0;
x = input.nextInt(); // İlk “x” değerinin döngüye girmeden girilmesi
buyuk = x;
kucuk = x;
// Değişkenlere koşullar kontrol edilerek değer atanması
if (x > 0) {
p_ort = p_ort + x;
p++;
}
if (x > 100 && x < 200)
j++;
ort = ort + x;
for (i = 0; i < adet - 1; i++) { // “adet-1” kere dönen döngünün oluşturulması
x = input.nextInt(); // “x” değerinin döngüde girilmesi
if (x > 0) { // Pozitif sayıların tespit edilmesi
p_ort = p_ort + x;
p++;
}
if (x > 100 && x < 200) // 100<x<200 koşulunun kontrol edilmesi
j++;
if (x > buyuk) // “x>buyuk” ve “x<kucuk” koşulunun kontrol edilmesi
buyuk = x;
if (x < kucuk)
kucuk = x;
ort = ort + x; // “x” değerinin “ort”a eklenmesi.
}
// Ortalamaların hesaplanması
ort = ort / adet;
p_ort = p_ort / p;
// Sonuçların yazdırılması
System.out.println("Ortalama= " + ort);
System.out.println("En buyuk sayi= " + buyuk);
System.out.println("En kucuk sayi= " + kucuk);
System.out.println("Pozitif olanlarin ortalamasi= " + p_ort);
System.out.println("100-200 arasindaki sayilarin sayisi= " + j);
input.close();
}
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Istatistik2{
class Program{
static void Main(string[] args){
// Değişkenlerin tanımlanması
int adet = 20, x, buyuk, kucuk, i, p = 0, j = 0;
float ort = 0, p_ort = 0;
x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // İlk “x” değerinin döngüye girmeden girilmesi
buyuk = x;
kucuk = x;
// Değişkenlere koşullar kontrol edilerek değer atanması
if (x > 0){
p_ort = p_ort + x;
p++;
}
if (x > 100 && x < 200)
j++;
ort = ort + x;
for (i = 0; i < adet - 1; i++){ // “adet-1” kere dönen döngünün oluşturulması
x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // “x” değerinin döngüde girilmesi
if (x > 0){ // Pozitif sayıların tespit edilmesi
p_ort = p_ort + x;
p++;
}
if (x > 100 && x < 200) // 100<x<200 koşulunun kontrol edilmesi
j++;
// “x>buyuk” ve “x<kucuk” koşulunun kontrol edilmesi
if (x > buyuk)
buyuk = x;
if (x < kucuk)
kucuk = x;
ort = ort + x; // “x” değerinin “ort”a eklenmesi.
}
// Ortalamaların hesaplanması
ort = ort / adet;
p_ort = p_ort / p;
// Sonuçların yazdırılması
Console.WriteLine(ort);
Console.WriteLine(buyuk);
Console.WriteLine(kucuk);
Console.WriteLine(p_ort);
Console.WriteLine(j);
Console.ReadLine();
}
}
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

1 3 55 88 6
5 4 1 4 7
9 0 77 5 6
4 6 -3 -6 45
Ortalama= 15.85
En buyuk sayi= 88
En kucuk sayi= -6
Pozitif olanlarin ortalamasi= 19.17647
100-200 arasindaki sayilarin sayisi= 0