Links
🚦

Verilen Koşula Göre Sayıların Sayısını Bulmak

❓ Soru

1 ile 100 arasındaki tamsayılardan 2 katının 1 fazlası, 5 ile tam bölünen kaç sayı olduğunu bulan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. 1.
  Verilen koşulu sağlayan sayıların sayısını bulmak.
 2. 2.
  Sonucu ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Bir döngü kullanarak 1,100 arasındaki tüm sayıların koşulu sağlayıp sağlamadığını kontrol ederiz.
 • Koşul her sağlandığında adet sayacı artacak.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. 1.
  i ve adetin tanımlanması.
 2. 2.
  2’den 99’a kadar döngünün oluşturulması.
  • Koşulun kontrol edilmesi.
 3. 3.
  adetin ekrana yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int i, sayac = 0 ; // "i" ve "adet"in tanımlanması
for (i = 2; i < 100; ++i) { // 2’den 99’a kadar döngünün oluşturulması
if ((i * 2 + 1) % 5 == 0) // Koşulun kontrol edilmesi
++sayac;
}
cout << "Adet : " << sayac << '\n'; // “adet”in ekrana yazdırılması
return 0;
}

☕ Java Kodu

public class KosulaGoreSayiBulmak {
public static void main(String arg[]) {
int i, adet = 0; // "i" ve "adet"in tanımlanması
for (i = 2; i < 100; i++) // 2’den 99’a kadar döngünün oluşturulması
if ((i * 2 + 1) % 5 == 0) // Koşulun kontrol edilmesi
adet++;
System.out.println("Adet= " + adet); // “adet”in ekrana yazdırılması
}
}

🐍 Python Kodu

# “adet”in tanımlanması
adet = 0
# 2’den 99’a kadar döngünün oluşturulması
for i in range(2,100):
# Koşulun kontrol edilmesi
if((i * 2 + 1) % 5 == 0):
adet += 1
# “adet”in ekrana yazdırılması
print("Adet= " , adet)

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace KosulaGoreSayiBulmak{
class Program{
static void Main(string[] args){
int i, adet = 0; // "i" ve "adet"in tanımlanması
for (i = 2; i < 100; i++) // 2’den 99’a kadar döngünün oluşturulması
if ((i * 2 + 1) % 5 == 0) // Koşulun kontrol edilmesi
adet++;
Console.WriteLine("Adet= " + adet); // “adet”in ekrana yazdırılması
Console.ReadLine();
}
}
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

Adet= 20

💡 Notlar

 1. 1.
  Soruda 1 ile 100 dahil olduğu belirtilmediği için sayılar dahil edilmedi.