🚦Verilen Koşula Göre Sayıların Sayısını Bulmak

❓ Soru

1 ile 100 arasındaki tamsayılardan 2 katının 1 fazlası, 5 ile tam bölünen kaç sayı olduğunu bulan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. Verilen koşulu sağlayan sayıların sayısını bulmak.

 2. Sonucu ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Bir döngü kullanarak 1,100 arasındaki tüm sayıların koşulu sağlayıp sağlamadığını kontrol ederiz.

 • Koşul her sağlandığında adet sayacı artacak.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. i ve adetin tanımlanması.

 2. 2’den 99’a kadar döngünün oluşturulması.

  • Koşulun kontrol edilmesi.

 3. adetin ekrana yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int i, sayac = 0 ;  // "i" ve "adet"in tanımlanması
  for (i = 2; i < 100; ++i) { // 2’den 99’a kadar döngünün oluşturulması
    if ((i * 2 + 1) % 5 == 0) // Koşulun kontrol edilmesi
      ++sayac;
  }
  cout << "Adet : " << sayac << '\n'; // “adet”in ekrana yazdırılması
  return 0;
}

☕ Java Kodu

public class KosulaGoreSayiBulmak {
 public static void main(String arg[]) {
 int i, adet = 0; // "i" ve "adet"in tanımlanması
 for (i = 2; i < 100; i++) // 2’den 99’a kadar döngünün oluşturulması
  if ((i * 2 + 1) % 5 == 0) // Koşulun kontrol edilmesi
  adet++;
 System.out.println("Adet= " + adet); // “adet”in ekrana yazdırılması
 }
}

🐍 Python Kodu

# “adet”in tanımlanması
adet = 0
# 2’den 99’a kadar döngünün oluşturulması
for i in range(2,100):
  # Koşulun kontrol edilmesi
  if((i * 2 + 1) % 5 == 0):
    adet += 1
  # “adet”in ekrana yazdırılması
  print("Adet= " , adet)

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace KosulaGoreSayiBulmak{
  class Program{
    static void Main(string[] args){
      int i, adet = 0; // "i" ve "adet"in tanımlanması
      for (i = 2; i < 100; i++) // 2’den 99’a kadar döngünün oluşturulması
        if ((i * 2 + 1) % 5 == 0) // Koşulun kontrol edilmesi
          adet++;
      Console.WriteLine("Adet= " + adet); // “adet”in ekrana yazdırılması
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

Adet= 20

💡 Notlar

 1. Soruda 1 ile 100 dahil olduğu belirtilmediği için sayılar dahil edilmedi.

Last updated