🧲En Yakın Sayıyı Bulmak

❓ Soru

Arka arkaya girilen 10 sayıdan istenilen bir sayıya en yakın olan sayıyı bulan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. İstenilen sayıyı girmek.

 2. 10 tane değer girmek.

 3. En yakın değeri bulmak.

 4. En yakın değeri ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Yakınlık (a ,b) = |a-b| olduğu bellidir.

 • Her değer girildiğinde yakınlığını hesaplayıp önceki yakınlıkla karşılaştırırız.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. sayinın girilmesi.

 3. İlk x değerinin girilmesi.

 4. İlk değere göre değişkenlere değer atanması.

 5. (10-1) kere dönen döngünün oluşturulması.

  • xin girilmesi.

  • Koşullar kontrol edilirken yakinlik ve enyakin değerlerin değiştirilmesi.

 6. Sonuçların yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
 int x, sayi, yakinlik, enyakin, i; // Değişkenlerin tanımlanması
 int enyakin2 = 0, yakinlik2 = -1;
 cin >> sayi; // “sayi”nın girilmesi
 cin >> x; // İlk “x” değerinin girilmesi
 enyakin = x; // İlk değere göre değişkenlere değer atanması
 yakinlik = abs(x - sayi);
 for (i = 0; i < 9; i++) {
  cin >> x; // “x”in girilmesi  

  // Koşullar kontrol edilirken “yakinlik” ve “enyakin” değerlerin değiştirilmesi
  if (abs(x - sayi) < yakinlik) { 
  yakinlik =abs(x - sayi);
  enyakin = x;
  } else if (abs(x - sayi) == yakinlik) {
  if (x != enyakin) {
   yakinlik2 = yakinlik;
   enyakin2 = x;
  }
  }
 }
 if (yakinlik2 == yakinlik)
  cout << "Diger en yakin sayi= " << enyakin2; 
 cout << "En yakin sayi= " << enyakin;
 }

🐍 Python Kodu

enyakin2 = 0; yakinlik2 = -1;
sayi = int(input()) # “sayi”nın girilmesi
x = int(input()) # İlk “x” değerinin girilmesi
# İlk değere göre değişkenlere değer atanması
enyakin = x
yakinlik = abs(x - sayi) 
for i in range(0,9): 
  x = int(input()) # “x”in girilmesi  
  # Koşullar kontrol edilirken “yakinlik” ve “enyakin” değerlerin değiştirilmesi
  if abs(x - sayi) < yakinlik: 
    yakinlik = abs(x - sayi)
    enyakin = x
  else:
    if abs(x - sayi) == yakinlik:
      if x != enyakin:
        yakinlik2 = yakinlik
        enyakin2 = x
if (yakinlik2 == yakinlik):
  print("Diger en yakin sayi= ", enyakin2)
print("En yakin sayi= ", enyakin)

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class YakiniBulmak {
 public static void main(String arg[]) {
 Scanner input = new Scanner(System.in);
 // Değişkenlerin tanımlanması
 int x, sayi, yakinlik, enyakin, i, enyakin2 = 0, yakinlik2 = -1;
 sayi = input.nextInt(); // “sayi”nın girilmesi
 x = input.nextInt(); // İlk “x” değerinin girilmesi
 // İlk değere göre değişkenlere değer atanması
 enyakin = x; 
 yakinlik = Math.abs(x - sayi);
 for (i = 0; i < 9; i++) {
  x = input.nextInt(); // “x”in girilmesi  
  // Koşullar kontrol edilirken “yakinlik” ve “enyakin” değerlerin değiştirilmesi
  if (Math.abs(x - sayi) < yakinlik) { 
  yakinlik = Math.abs(x - sayi);
  enyakin = x;
  } else if (Math.abs(x - sayi) == yakinlik) {
  if (x != enyakin) {
   yakinlik2 = yakinlik;
   enyakin2 = x;
  }
  }
 }
 if (yakinlik2 == yakinlik)
  System.out.println("Diger en yakin sayi= " + enyakin2); 
 System.out.println("En yakin sayi= " + enyakin);
 input.close();
 }
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace YakiniBulmak
{
  class Program{
    static void Main(string[] args){
      // Değişkenlerin tanımlanması
      int x, sayi, yakinlik, enyakin, i, enyakin2 = -1, yakinlik2 = -1;
      sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // “sayi”nın girilmesi
      x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); // İlk “x” değerinin girilmesi
      // İlk değere göre değişkenlere değer atanması
      enyakin = x;
      yakinlik = Math.Abs(x - sayi);
      for (i = 0; i < 9; i++){
        x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        // Koşullar kontrol edilirken “yakinlik” ve “enyakin” değerlerin değiştirilmesi
        if (Math.Abs(x - sayi) < yakinlik){
          yakinlik = Math.Abs(x - sayi);
          enyakin = x;
        }
        else if (Math.Abs(x - sayi) == yakinlik){
          if (x != enyakin){
            yakinlik2 = yakinlik;
            enyakin2 = x;
          }
        }
      }
      if (yakinlik2 == yakinlik)
        Console.WriteLine(enyakin2);
      Console.WriteLine(enyakin);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

5
1  9  0  88 3  4  2  2  11 10
En yakin sayi= 4

💡 Notlar

 1. Bir yakınlık önceki yakınlığa eşitse 2 durum olabilir:

  • Yakınlık(2) = yakınlık(1) ise:

   • Ya : sayı(2) = sayı(1)sayı tekrarlı.

   • Ya da: sayı (2) = 2*x – sayı(1) ➡ sayıların ikisi aynı yakınlıkta, sayı(2) değerini enyakın2 değişkenine atarız.

 2. Döngüden çıktıktan sonra yakinlik = yakinlik2 ise aynı yakınlıkta iki sayı bulunmuş olur, dolayısıyla ikisini yazdırmalıyız.

Last updated