😎Asal Sayılar

❓ Soru

10 ile 200 arasındaki tamsayılardan asal sayı olanları bulan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. 10 ile 200 arasındaki sayıları kontrol ederek asal olanları bulmak.

 2. Asal olanları ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Asal sayı: Yalnız bir ve kendisi ile bölünebilen birden büyük doğal sayıdır.

 • Bir i sayısı asal olup olmadığını tespit etmek için x=2den x=i-1e kadar artan bir sayaç oluştururuz. x sayının bir böleni olup olmadığını kontrol ederiz.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. i, x, “j”nin tanımlanması.

 2. 11’den 99’a kadar döngünün oluşturulması.

  • x ile jye başlangıç değerinin atanması

  • x ile kök(i) +1 eşit olmadığı sürece:

   • xin inin bir böleni olup olmadığının kontrol edilmesi.

  • Asal sayıların ekrana yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
  int i, x, j; // “i”, “x”, “j”nin tanımlanması
  for (i = 11; i < 100; i++){ // 11’den 99’a kadar döngünün oluşturulması
    // “x” ile “j”ye başlangıç değerinin atanması  
    x = 2;
    j = 0; 
    // “x” ile (kök(i)+1) eşit olmadığı sürece:
    // “x” değeri hiçbir zaman (kök(i)+1) değeri ile “i”yi bölemez.
    // Bu yüzden bu değerin (kök(i)+1) üstünü kontrol etmeye gerek yoktur
    while (x != (int)(sqrt(i)) + 1){
      if (i % x == 0) { // “x”in “i”nin bir böleni olup olmadığının kontrol edilmesi  
        j = 1;
        break; // En az bir bölen bulunursa sayının asal olmadığını öğrenmek için yeterlidir 
      } else 
        x++;
  }
  if (j == 0)
    cout << i << " "; // Asal sayıların ekrana yazdırılması 
  }
 }

🐍 Python Kodu

import math
# 11’den 99’a kadar döngünün oluşturulması.
for i in range(11, 100):
  # “x”e yeni değerinin atanması
  x = 2
  j = 0
  # “x” ile (kök(i)+1) eşit olmadığı sürece:
  # “x” değeri hiçbir zaman (kök(i)+1) değeri ile “i”yi bölemez.
  # Bu yüzden bu değerin (kök(i)+1) üstünü kontrol etmeye gerek yoktur
  while (x != int(math.sqrt(i)) + 1):
    if (i % x == 0): # “x”in “i”nin bir böleni olup olmadığının kontrol edilmesi
      j = 1
      break # En az bir bölen bulunursa sayının asal olmadığını öğrenmek için yeterlidir
    else:
      x += 1
  if (j == 0):
    # Asal sayıların ekrana yazdırılması
    print(i)

☕ Java Kodu

public class Asal {
 public static void main(String arg[]) {
 int i, x, j; // “i”, “x”, “j”nin tanımlanması
 for (i = 11; i < 100; i++) { // 11’den 99’a kadar döngünün oluşturulması
  // “x” ile “j”ye başlangıç değerinin atanması  
  x = 2;
  j = 0; 
  // “x” ile (kök(i)+1) eşit olmadığı sürece:
  // “x” değeri hiçbir zaman (kök(i)+1) değeri ile “i”yi bölemez.
  // Bu yüzden bu değerin (kök(i)+1) üstünü kontrol etmeye gerek yoktur
  while (x != (int)(Math.sqrt(i)) + 1){ // “x”in “i”nin bir böleni olup olmadığının kontrol edilmesi
  if (i % x == 0) {
   j = 1;
   break; // En az bir bölen bulunursa sayının asal olmadığını öğrenmek için yeterlidir 
  } else x++;
  }
  if (j == 0)
  System.out.println(i); // Asal sayıların ekrana yazdırılması 
 }
 }
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Asal{
  class Program{
    static void Main(string[] args){
      int i, x, j; // “i”, “x”, “j”nin tanımlanması
      for (i = 11; i < 100; i++){ // 11’den 99’a kadar döngünün oluşturulması
        // “x” ile “j”ye başlangıç değerinin atanması  
        x = 2; 
        j = 0;
        // “x” ile (kök(i)+1) eşit olmadığı sürece:
        // “x” değeri hiçbir zaman (kök(i)+1) değeri ile “i”yi bölemez.
        // Bu yüzden bu değerin (kök(i)+1) üstünü kontrol etmeye gerek yoktur
        while (x != (int)(Math.Sqrt(i)) + 1){
          if (i % x == 0){
            j = 1;
            break; // En az bir bölen bulunursa sayının asal olmadığını öğrenmek için yeterlidir 
          }
          else x++; 
        }
        if (j == 0)
          Console.WriteLine(i); // Asal sayıların ekrana yazdırılması
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

11 13 17 19 23
29 31 37 41 43
47 53 59 61 67
71 73 79 83 89
97

💡 Notlar

 1. En az bir bölen bulunursa sayının asal olmadığını öğrenmek için yeterlidir. O yüzden sonraki değerleri kontrol etmeden döngüden çıkılır.

 2. x değeri hiçbir zaman (kök(i)+1) değeri ile iyi bölemez. Bu yüzden bu değerin (kök(i)+1) üstünü kontrol etmeye gerek yoktur. Örnek: i= 10 için kök(10)+1 değeri hiçbir zaman 10’u tam bölemez. Diğer sayıları da buna kıyas edebiliriz.

Last updated