🔢Tam ve Ondalık Hane Sayısı

❓ Soru

Rastgele girilen bir rasyonel sayının ondalık kısmının ve tam kısmının hane sayısını bulan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. Sayı girmek.

 2. Tam ve ondalık hane sayısını bulmak.

 3. Sonuçları ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Sayının tam kısmını elde etmek için rasyonel sayının değerini tam sayıya dönüştürerek yeni int değişkene atarız. 150.25 ---int---> 150

 • Sayının ondalık kısmını elde etmek için sayi%10 sıfır olmadığı sürece hane sayacını artırıp sayıyı 10’la çarparız.

  32.46sayi%10!=032.46*10 (1)

  324.6sayi%10!=0324.6*10 (2)

  3246sayi%10!=03246*10 (3)

  32460sayi%10=0

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. sayinın girilmesi.

 3. t_sayiya sayının tam değerinin atanması.

 4. t_sayi!=0 iken:

  • t_sayi 10’a bölüp tam_hnın artırılması

 5. sayi%10!=0 iken:

  • sayi 10’la çarpıp ondalik_hnın artırılması.

 6. Sonuçların ekrana yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

// C++ dilinde float türü girdiler beklenenden biraz farklı saklandığı için diğer
//dillerde geçerli yöntemlerin kodlamaya yeni başlayanları zorlayacağını düşündüğümüzden
//bu soruyu farklı bir yöntemle çözmeyi yeğledik (Sayıyı string olarak okuyup strşng üzerinden işlemler yaparark). 
//Float tipiyle ilgili daha fazla bilgi almak için http://floating-point-gui.de/
//adresine göz atabilirsiniz.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  // Değişkenlerin tanımlanması
  int i, tam = 0, ondalik = 0;
  string sayi;
  cin >> sayi; // sayının string olarak girilmesi
  // noktaya kadar olan sayıların sayısının bulunması
  for (i = 0; i < sayi.length(); i++) {
    if (sayi[i] != '.') {
      tam++;
    } else {
      break;
    }
  }
  ondalik = sayi.length() - tam - 1; // noktadan sonra sayıların sayısının bulunması
  // Sonuçların yazdırılması
  cout << "Tam kisminin hane sayisi=" << tam << endl;
  cout << "Ondalik kisminin hane sayisi=" << ondalik;
}

🐍 Python Kodu

# Değişkenlerin tanımlanması
ondalik_h = 0; tam_h = 0
sayi = float(input()) #`sayi`nın girilmesi
sayi1 = sayi
# “t_sayi”ya sayının tam değerinin atanması
t_sayi = int(sayi)
while t_sayi != 0: 
 # “t_sayi” 10’a bölüp “tam_h”nın artırılması  
 t_sayi = t_sayi // 10
 tam_h += 1
while sayi % 10 != 0:
 # “sayi” 10’la çarpıp “ondalik_h”nın artırılması  
 sayi = sayi * 10 
 ondalik_h += 1 
# Sonuçların ekrana yazdırılması
print('Tam kisminin hane sayisi=', tam_h); 
if sayi1 % 10 != 0:
 # `sayı%10=0` olması için birlerin 0 olması lazım ama hane 
 # sayısına bir fazla eklemiş olduğumuzdan yazdırmadan önce sayıyı 1 azaltırız.
 print('Ondalik kisminin hane sayisi=', ondalik_h - 1)
else:
 print('Ondalik kisminin hane sayisi= ', ondalik_h)

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class HaneSayisi {
 public static void main(String arg[]) {
 Scanner input = new Scanner(System.in);
 // Değişkenlerin tanımlanması
 int ondalik_h = 0, tam_h = 0, t_sayi;
 float sayi, sayi1;
 sayi = input.nextFloat(); // “sayi”nın girilmesi
 sayi1 = sayi;
 t_sayi = (int) sayi; // “t_sayi”ya sayının tam değerinin atanması
 while (t_sayi != 0) {
  // “t_sayi” 10’a bölüp “tam_h”nın artırılması  
  t_sayi = t_sayi / 10;
  tam_h++;
 }
 while (sayi % 10 != 0){
  // “sayi” 10’la çarpıp “ondalik_h”nın artırılması  
  sayi = sayi * 10; 
  ondalik_h++; 
 }
 // Sonuçların ekrana yazdırılması
 System.out.println("Tam kisminin hane sayisi= " + tam_h); 
 if (sayi1 % 10 != 0)
  // `sayı%10=0` olması için birlerin 0 olması lazım ama hane 
  // sayısına bir fazla eklemiş olduğumuzdan yazdırmadan önce sayıyı 1 azaltırız.
  System.out.println("Ondalik kisminin hane sayisi= " + (ondalik_h - 1));
 else
  System.out.println("Ondalik kisminin hane sayisi= " + (ondalik_h));
 input.close();
 }
}

🎉 Ekran Çıktısı

150.25
Tam kisminin hane sayisi= 3
Ondalik kisminin hane sayisi= 2

💡 Notlar

 1. sayı%10=0 olması için birlerin 0 olması lazım ama hane sayısına bir fazla eklemiş olduğumuzdan yazdırmadan önce sayıyı 1 azaltırız.

Last updated