🔢 Sayıları Yan Yana Yazdırmak

❓ Soru

500’den 100’e kadar olan sayıları ekrana yan yana yazan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

  1. 500’den 100’e kadar olan sayıları ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

  • Yazdırılacak sayıları bulmak için değeri 500’dan başlayan 100’a kadar azalan bir sayaç oluşturuyoruz, sayacın her azaldığında onun değerini ekrana yazdırıyoruz.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

  1. inin tanımlanması.

  2. Sayacın değerini azaltan bir döngünün oluşturulması.

    • Sayacın değerinin yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int i; // “i”nin tanımlanması
// Sayacın değerini azaltan bir döngünün oluşturulması
for (i = 500; i >= 100; i--)
cout << i << " - "; // Sayacın değerinin yazdırılması
return 0;
}

🐍 Python Kodu

# Sayacın değerini azaltan bir döngünün oluşturulması
for i in range(500, 99, -1):
# Sayacın değerinin yazdırılması
print(i)

☕ Java Kodu

public class SayilariYazdirmak {
public static void main(String arg[]) {
int i; // “i”nin tanımlanması
for (i = 500; i >= 100; i--) // Sayacın değerini azaltan bir döngünün oluşturulması
System.out.print(i + " - "); // Sayacın değerinin yazdırılması
}
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace SayilariYazdirmak{
class Program{
static void Main(string[] args){
int i; // “i”nin tanımlanması
for (i = 500; i >= 100; i--) // Sayacın değerini azaltan bir döngünün oluşturulması
Console.Write(i + " - "); // Sayacın değerinin yazdırılması
Console.ReadLine();
}
}
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

500 - 499 – 498 - ……………
…………… - 102 - 101 - 100 -

💡 Notlar

  1. Değerleri ayırmak için (" - ") yazdırdık.