🔢Sayıları Yan Yana Yazdırmak

❓ Soru

500’den 100’e kadar olan sayıları ekrana yan yana yazan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. 500’den 100’e kadar olan sayıları ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Yazdırılacak sayıları bulmak için değeri 500’dan başlayan 100’a kadar azalan bir sayaç oluşturuyoruz, sayacın her azaldığında onun değerini ekrana yazdırıyoruz.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. inin tanımlanması.

 2. Sayacın değerini azaltan bir döngünün oluşturulması.

  • Sayacın değerinin yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int i; // “i”nin tanımlanması
  // Sayacın değerini azaltan bir döngünün oluşturulması
  for (i = 500; i >= 100; i--) 
    cout << i << " - "; // Sayacın değerinin yazdırılması
  return 0;
}

🐍 Python Kodu

# Sayacın değerini azaltan bir döngünün oluşturulması
for i in range(500, 99, -1):
  # Sayacın değerinin yazdırılması
  print(i)

☕ Java Kodu

public class SayilariYazdirmak {
 public static void main(String arg[]) {
 int i; // “i”nin tanımlanması
 for (i = 500; i >= 100; i--) // Sayacın değerini azaltan bir döngünün oluşturulması
  System.out.print(i + " - "); // Sayacın değerinin yazdırılması
 }
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace SayilariYazdirmak{
  class Program{
    static void Main(string[] args){
      int i; // “i”nin tanımlanması
      for (i = 500; i >= 100; i--) // Sayacın değerini azaltan bir döngünün oluşturulması
        Console.Write(i + " - "); // Sayacın değerinin yazdırılması
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

🧩 Akış Şeması

🎉 Ekran Çıktısı

500 - 499 – 498 - …………… 
…………… - 102 - 101 - 100 -

💡 Notlar

 1. Değerleri ayırmak için (" - ") yazdırdık.

Last updated